Wdrożenie samoobsługowego systemu Business Intelligence Qlik Sense

KRAJ: Polska

SEKTOR: Przemysł 4.0

USŁUGI: Business Intelligence

OBSZAR: Qlik Sense

Wdrożenie samoobsługowego systemu Business Intelligence Qlik Sense

Opis projektu

Wdrożenie Qlik Sense, samoobsługowego systemu Business Intelligence w firmie Eko-Okna, miało na celu wsparcie działu kontrolingu. Proces wdrożenia obejmował analizę źródeł baz danych (systemy Simple oraz WinPro) oraz przygotowanie warstwy wizualizacyjnej – dashbordów w Qlik Sense prezentujących dane, przede wszystkim w zakresie analizy zamówień i sprzedaży.

W celu realizacji potrzeb analitycznych firmy stworzono dashboard „Analiza Sprzedaży”, który pozwala analizować takie wymiary jak produkt, osoba, dział oraz miary: marża, wartość kosztu, wartość sprzedaży – wszystkie dane mogą być zestawiane w ujęciach kalendarzowych, a także w porównaniu do okresów poprzednich. Dodatkowo w ramach projektu została stworzona aplikacja sprawdzająca poprawność danych na styku systemów Simple i WinPro. Wielkość aplikacji to około 400MB oraz około 2M rekordów faktów.

Projekt wdrożenia został zrealizowany zgodnie z założonym harmonogramem i budżetem. Zespół JCommerce sprawnie i elastycznie reagował na pojawiajace się wyzwania. W imieniu firmy Eko-Okna rekomenduję firmę JCommerce jako kompetentnego i godnego zaufania partnera biznesowego w projektach związanych z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań Business Intelligence.

Jan Mateusz Pawlak, Kierownik Działu Controllingu w Eko-Okna S.A.
Technologia

Qlik Sense.

O kliencie

Eko-Okna SA – to jeden z wiodących producentów stolarki okienno-drzwiowej w Europie.

OSTATNIO ZREALIZOWANE PROJEKTY

Szukasz programistów lub doświadczonego zespołu?

Napisz do nas