Usługi wsparcia technologicznego dla Kanady

KRAJ: Kanada

SEKTOR: IT

USŁUGI: Oprogramowanie dedykowane

OBSZAR: Angular, Java

Usługi wsparcia technologicznego dla Kanady

W ramach projektu została wykonana aplikacja do zarządzania i optymalizacji portfolio projektowego. Rozwiązanie pozwala na zarządzanie zasobami firmy oraz umożliwia przejrzystą analizę danych. Powstała aplikacja jest zorientowana na użytkownika i łączy nowoczesne rozwiązania po stronie interfejsu z funkcjonalnym zarządzaniem informacją.
Potrzeba

Kanadyjski klient poszukiwał profesjonalnego zespołu, który stworzy od podstaw nowoczesną aplikację internetową (webową). Jednym z głównych wymagań było znalezienie doświadczonego Front-End Developera oraz UX Lead-Designera, którzy mieli zapewnić wizualną atrakcyjność oraz intuicyjność obsługi tworzonej aplikacji. Elementem decydującym o poszukiwaniu partnera biznesowego była perspektywa obniżenia kosztów, dzięki przeniesieniu wybranych działań firmy za granicę i korzystaniu z usług dedykowanych specjalistów (outsourcing).

Dzięki skorzystaniu z usług wsparcia technologicznego klient miał możliwość rozpoczęcia działań projektowych bez potrzeby dodatkowego szkolenia swoich developerów (m.in. transition phase) oraz ponoszenia kosztów stałego zatrudnienia, nowego zespołu doświadczonych programistów.

Ostatecznie w zespole projektowym JCommerce znaleźli się:

  • UX Lead-Designer (Lider Techniczny),
  • Front-End Developer,
  • Java Senior Developer,
  • Java Professional Developer.
Wyzwanie

Jednym z największych wyzwań był prototypowy charakter aplikacji oraz konieczność wielokrotnych modyfikacji interfejsu użytkownika. Utrudnieniem w pracach projektowych bywały też nieregularne spotkania z Product Ownerem, co wpływało na brak konkretyzacji wymagań dotyczących kolejnych etapów prac. Zdarzało się wtedy, że zespół przyjmował najlepsze wg siebie założenia, które nie zawsze stuprocentowo pokrywały się z oczekiwaniami klienta. W pewnych fazach projektu niektórzy członkowie zespołu byli nierównomiernie obciążeni zadaniami, które dotyczyły różnych warstw Back-Endowych i Front-Endowych. Rozwiązaniem okazało się poszerzenie kompetencji poszczególnych osób, co zrównoważyło podział prac umożliwiając jednocześnie rozwój pracownikom. Mimo występowania utrudnień projekt zrealizowany został w wyznaczonym terminie, z zachowaniem standardów jakościowych i w przyjętych ramach budżetowych.

Komunikacja wewnętrzna vs komunikacja zewnętrzna

Po pierwsze: przekroczyć bariery językowe
Zespół projektowy w komunikacji wewnętrznej posługiwał się językiem polskim, a w komunikacji z klientem językiem angielskim. Jednym z wymagań względem członków zespołu była płynność władania językiem angielskim, co miało wyeliminować komplikacje wynikające z wzajemnego niezrozumienia.

Po drugie: być niezależnym od lokalizacji
Kontakt między zespołem JCommerce a klientem odbywał się dzięki wykorzystaniu narzędzia do prowadzenia rozmów video – Google Hangouts. Wideokonferencje organizowano raz lub dwa razy w tygodniu. Zespół prezentował wówczas wykonane prace i przedstawiał nowe pomysły, klient przekazywał swoje uwagi i sugestie dotyczące realizacji konkretnych zadań.

Po trzecie: dać możliwość wglądu w realizację zadań Klientowi
Do raportowania wykonanych zadań używany był serwis iDoneThis. Co więcej, iDoneThis był zintegrowany z GitHubem – czyli repozytorium kodu źródłowego.

Rozwiązanie

Projekt w swoich początkowych założeniach łączył dwa modele współpracy outsourcinguTeam Extension oraz Development Outsourcing. Takie podejście pozwoliło utworzyć dedykowany zespół wokół Lidera Technicznego, który docelowo był jedynym łącznikiem polskiego zespołu z osobą kontaktową po stronie klienta. Współpraca naturalnie ewoluowała z modelu Team Extension w model Development Outsourcing – stało się to w momencie, kiedy zespół poznał dokładnie charakterystykę środowiska projektowego oraz zakres wymagań.

Od samego początku współpracy modelem rozliczeniowym pomiędzy klientem a JCommerce był Time&Material, który wyróżnia możliwość stałego wglądu klienta w wykonywane działania oraz bieżące raportowanie zrealizowanych czynności. Umożliwiło to transparentność i kontrolę wykonywanych zadań projektowych.

Technologie

Technologie wykorzystane w projekcie: Java, JavaScript, Front-End, Angular, UX, HTML

Narzędzia

GitHub, MongoDB, Jersey, Gradle, Eclipse, Jenkins, WebStorm, Bootstrap,

Podsumowanie

W okresie blisko dwuletniej współpracy odbyły się 4 rozmowy ewaluacyjne na poziomie programistów i managementu. Informacja zwrotną, którą otrzymała firma JCommerce była jasna. Mimo początkowych obaw związanych z realizacją zadań offsite (w siedzibie w Katowicach) przez polskich programistów, współpraca oceniona została bardzo wysoko. Wpływ na to miały przede wszystkim:

  • Aktywna, dwustronna komunikacja,
  • Jasno zdefiniowane oczekiwania,
  • Stabilność finansowa obydwu partnerów.

 

Aspekty geograficzne i kulturowe

Ku obopólnemu zaskoczeniu nie dostrzeżono problematycznych różnic kulturowych między zespołem kanadyjskim a pracownikami JCommerce. Jedyną niedogodnością była zmiana stref czasowych, jednakże dzięki sprawnej organizacji i ten problem udało się łatwo rozwiązać. Spotkania online odbywały się w określonych porach – godzinach wczesno porannych czasu polskiego (np. 7:00 rano, 23:00 czasu Calgary) lub późnym popołudniem czasu polskiego (np. 17:00, 9:00 czasu Calgary). Współczesne narzędzia znacznie ułatwiły pracę zdalną. Programiści wskazywali czasem, że brakuje im bezpośredniego kontaktu z klientem, dzięki czemu można byłoby znacznie skrócić czas podejmowania decyzji. Rozwiązaniem okazały się w tym przypadku niezbyt częste, ale regularne osobiste spotkania z klientem zarówno w Polsce jak i w Kanadzie.

O kliencie

Kanadyjska firma działająca w branży w IT, specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań dedykowanych, systemów Business Intelligence i ERP, automatyzacji procesów biznesowych dla kluczowych przedstawicieli branży telekomunikacyjnej i wydobywczej.

OSTATNIO ZREALIZOWANE PROJEKTY

Szukasz programistów lub doświadczonego zespołu?

Napisz do nas