Opis projektu

Klient potrzebował wsparcia w zakresie Quality Assurance ze względu na niezoptymalizowany proces testowy testy były niedostosowane do faktycznych potrzeb firmy, a procedury wymagały modyfikacji. Zadanie polegało na wprowadzeniu usystematyzowanego procesu testowego, a także wdrożeniu do pracy nowo wydzielonego zespołu testów.

Zadaniem konsultanta Quality Assurance z JCommerce było utworzenie usystematyzowanego procesu testowego, wsparcie budowy wydzielonego zespołu testów, szkolenia oraz konsultacje. Głównym projektem objętym testami jest projekt rozwijający oprogramowanie dla zarządców i właścicieli nieruchomości mieszkaniowych oraz komercyjnych.

Technologie

Quality Assurance – Ranorex, Trac Project.

Klient

M.INFORMATYKA Sp. z o. o. Sp. K. – dostarcza kompletne rozwiązania IT dla zarządzania nieruchomościami. Klientami firmy są spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy i właściciele nieruchomości wspólnych, prywatnych kamienic, biurowców i różnych innych nieruchomości.

Ostatnio zrealizowane projekty

Szukasz programistów lub
doświadczonego zespołu?

Napisz do nas