Opis projektu

Celem projektu było wsparcie oraz przyspieszenie migracji jednego z narzędzi firmy odpowiedzialnego za zdalną konfigurację urządzeń Apple. Projekt obejmował refaktoryzację systemu, stworzenie nowej warstwy back-end’owej oraz front-end’owej we współpracy z UX/UI designerem.

Technologie

Java, MySQL, Tomcat 8, Java 11, Maven 3, Angular 8, NgRx, SASS, Typescript

Klient

Polski oddział firmy będącej globalnym dostawcą rozwiązań do zarządzania urządzeniami Apple.

Ostatnio zrealizowane projekty

Szukasz programistów lub
doświadczonego zespołu?

Napisz do nas