Opis projektu

Wdrożenie systemu ERP w celu uproszczenia, ujednolicenia i uporządkowania procesów biznesowych poprzez ich standaryzację i parametryzację, a także integrację online pomiędzy dotychczasowym systemem sprzedaży, systemem obiegu dokumentów oraz docelowym systemem Microsoft Dynamics NAV, który miał m.in. przejąć funkcję posiadanego sytemu finansowo-księgowego. Przygotowanie interfejsów integracji z systemami zewnętrznymi oraz modyfikacje w zakresie rozbudowy i dostosowania funkcjonalności narzędzia do obecnych i przyszłych potrzeb dynamicznie rozwijającej się spółki. Prace implementacyjne objęły obszar Sprzedaży, Zakupów, Księgowości, Środków trwałych i Administracji, a dzięki systemowi powstało globalne rozwiązanie dla firmy w Polsce i jej zagranicznych oddziałów.

Technologia

MS Dynamics NAV 2013 R2.

Klient

eSky – jedna z największych firm OTA (Online Travel Agency) w Europie Środkowo-Wschodniej i lider w sprzedaży usług turystycznych w Polsce. Działającą na 34 rynkach, tworzącą i rozwijającą oferowane systemy rezerwacji online, takie jak bilety lotnicze, hotele, ubezpieczenia.

Ostatnio zrealizowane projekty

Szukasz programistów lub
doświadczonego zespołu?

Napisz do nas