Opis projektu

Wdrożenie Qlik Sense, samoobsługowego systemu Business Intelligence w firmie Eko-Okna, miało na celu wsparcie działu kontrolingu. Proces wdrożenia obejmował analizę źródeł baz danych (systemy Simple oraz WinPro) oraz przygotowanie warstwy wizualizacyjnej – dashbordów w Qlik Sense prezentujących dane, przede wszystkim w zakresie analizy zamówień i sprzedaży.

W celu realizacji potrzeb analitycznych firmy stworzono dashboard „Analiza Sprzedaży”, który pozwala analizować takie wymiary jak produkt, osoba, dział oraz miary: marża, wartość kosztu, wartość sprzedaży – wszystkie dane mogą być zestawiane w ujęciach kalendarzowych, a także w porównaniu do okresów poprzednich. Dodatkowo w ramach projektu została stworzona aplikacja sprawdzająca poprawność danych na styku systemów Simple i WinPro. Wielkość aplikacji to około 400MB oraz około 2M rekordów faktów.

Technologia

Qlik Sense.

Referencje pdf-szara

Klient

Eko-Okna SA – producent stolarki okiennej i drzwiowej z PVC, drewna oraz aluminium.

Ostatnio zrealizowane projekty

Szukasz programistów lub
doświadczonego zespołu?

Napisz do nas