Opis projektu

Celem projektu było wdrożenie rozwiązania raportowego Power BI oraz lokalnego serwera raportowego Power BI Report Server dla Nest Banku. Największym wyzwaniem w projekcie było zapewnienie najwyższych norm bezpieczeństwa danych, niezbędnych w przypadku branży bankowej. Z tego względu konieczne było wykorzystanie lokalnego serwera, zamiast rozwiązań chmurowych.

Poza wdrożeniem systemu zespół JCommerce wsparł także klienta w zakupie niezbędnych licencji, instalacji serwerów (deweloperskiego i produkcyjnego), a także przeprowadził dedykowane szkolenia dla użytkowników biznesowych z obsługi i tworzenia raportów oraz dla administratorów. Specjaliści z JCommerce wspierali także użytkowników i administratorów w codziennej pracy z systemem.

Technologia

Microsoft Power BI, Power BI Report Server, MS SQL Server 2019

Klient

Nest Bank S.A. – bank działający w Polsce, kierujący swoją ofertę do użytkowników indywidualnych oraz biznesowych.

Ostatnio zrealizowane projekty

Szukasz programistów lub
doświadczonego zespołu?

Napisz do nas