Opis projektu

Celem projektu było stworzenie jednego źródła integrującego trzy systemy sprzedaży prasy. Zakres prac obejmował wdrożenie platformy Qlik Sense zasilanej ponad 20 milionami rekordów, wizualizowanych na tematycznych dashboardach usprawniających odkrywanie danych w ramach danego źródła. Dashboardy umożliwiły również tworzenie analiz porównawczych. Model oraz wszystkie obiekty przygotowano tak, aby użytkownicy końcowi platformy mieli możliwość samodzielnego tworzenia analiz od podstaw. W ramach projektu przeprowadzano również szkolenia użytkowników.

Technologia

Qlik Sense

Klient

Burda Publishing Polska Sp. z o.o. – jedna z największych na świecie spółek mediowo-technologicznych, mająca wpływ na dynamiczny rozwój rynku mediów w 20 krajach.

Ostatnio zrealizowane projekty

Szukasz programistów lub
doświadczonego zespołu?

Napisz do nas