Opis projektu

Projekt obejmuje wdrożenie zintegrowanego systemu klasy ERP Microsoft Dynamics NAV 2016 w obszarach: Sprzedaż, Zakup, Produkcja, Księgowość, Magazyny, Zlecenia, Reklamacje. Dostosowanie systemu Microsoft Dynamics NAV do potrzeb firmy umożliwia usprawnienie procesów zachodzących w całym przedsiębiorstwie oraz zapewnie dostępu do aktualnych, kompletnych i dokładnych danych. Dodatkowe funkcjonalności zaimplementowane w systemie wspierają konstruktorów w imporcie BOM oraz tworzeniu kartotek zapasów, natomiast pracowników odpowiedzialnych za zakupy w zakresie zamówień zakupu, dzięki automatycznemu tworzeniu zapotrzebowania na podstawie trwających projektów. Osobom odpowiedzialnym za zarządzenie narzędzia systemu ułatwiają alokowanie zasobów, dzięki informacji o ich dostępności. System porównuje również przewidywane koszty projektów z kosztami zaksięgowanymi.

Technologia

Microsoft Dynamics NAV 2017.

Klient

Producent systemów chłodniczych.

Ostatnio zrealizowane projekty

Szukasz programistów lub
doświadczonego zespołu?

Napisz do nas