Problem

Dla jednostki rządowej klient JCommerce budował system do e-transplantacji, ułatwiający dobór organów do transplantacji pod kątem zgodności DNA i szpiku kostnego. Na początku projektu prace były prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem własnych zasobów IT, w oparciu o dane do stworzenia algorytmu, które zostały dostarczone przez zespół genetyków. Zakres prac okazał się jednak zbyt duży, a wyzwania, jakie stanęły przed zespołem, zbyt poważne, w związku z czym terminowe wdrożenie systemu było zagrożone. Klient podjął więc decyzję o zwróceniu się o wsparcie do dostawców zewnętrznych, w tym do JCommerce.

System

System to aplikacja webowa, korzystająca z danych z wielu źródeł. Algorytm przeszukuje dane w systemie i weryfikuje zgodność genetyczną dawcy i biorcy organów. W ten sposób zwiększają się szanse na dobór odpowiedniego dawcy do przeszczepu.

Wyzwanie

  • Realizacja projektu wymagała zdobycia wiedzy merytorycznej z zakresu genetyki przez zespół projektowy JCommerce. Celem było poznanie zasady działania algorytmu opracowanego przez zespół genetyków i ulepszenie go.
  • System przetwarza ogromne ilości danych i niezbędna jest duża moc obliczeniowa oraz dobrze zaprojektowana architektura.
  • Wyzwaniem była także struktura hierarchiczna w projekcie – realizacja zadań wymagała zdobywania licznych akceptacji od osób po stronie klienta.
  • Praca wielu zespołów oraz potrzeba dobrej komunikacji z drugim podwykonawcą oraz przedstawicielami biznesu.

Realizacja

Po stronie JCommerce pracują 2 Zespoły Scrumowe i jeden projektowy – DevOps. Wielofunkcyjny zespół specjalistów JCommerce składający się z programistów Java, testerów oraz architekta i inżyniera DevOps dołączył do zespołu zleceniodawcy, a nasi specjaliści przygotowali i zaprojektowali system do e-transplantacji od nowa. Obecnie pracujemy nad systemem i algorytmem, ulepszając go. Wykorzystując kompetencje DevOps, doradzamy zmiany i wdrażamy infrastrukturę oprogramowania. Jesteśmy także odpowiedzialni za warstwę front-end oraz back-end, a także testy aplikacji.

Praca nad projektem wymaga współpracy z wieloma osobami zaangażowanymi po stronie biznesu: po stronie klienta docelowego są to analitycy biznesowi, Project Head oraz Scrum Master po stronie zleceniodawcy. W miarę jak projekt się powiększał, weryfikowaliśmy harmonogram i skalowaliśmy zespół pod kątem potrzeb, dzięki czemu klient nabrał do nas zaufania, a współpraca zacieśniła się. Dla programistów JCommerce projekt stanowi ciekawe wyzwanie algorytmiczne. Przyznają też, że realizacji prac towarzyszy poczucie misji, ponieważ system wspierający e-transplantację będzie wdrożony w całej Polsce i pomoże ratować ludzkie życie.

Korzyści biznesowe

  • Rozwiązanie problemów technicznych i merytorycznych w projekcie.
  • Custom software development: system informatyczny do zarządzania organami do przeszczepów.
  • Skalowalność – gdy klient zgłaszał potrzebę, byliśmy w stanie szybko dostarczyć kompetencje doświadczonych specjalistów.
  • Uporządkowanie struktury systemu.
  • Udoskonalenie algorytmu do dopasowywania dawcy i biorcy organów.
  • Poprawa organizacji pracy dzięki modelowi zwinnemu (Scrum) oraz wsparcie klienta w procesie analizy biznesowej.

Ostatnio zrealizowane projekty

Szukasz programistów lub
doświadczonego zespołu?

Napisz do nas