Opis projektu

Celem projektu było zaprojektowanie i stworzenie systemu do obliczania poziomu zużycia komponentów silnika. Aplikacja umożliwia bieżące monitorowanie zużycia części w silniku, dzięki czemu mogą być one serwisowane na czas – zanim ulegną awarii.

W projekcie wykorzystano szerokie spektrum komponentów Azure Cloud – miedzy innymi Storage, Evet Hub, Service Fabric, Data Factory a także Azure DataWarehouse.

Technologie

Azure Function, Azure, Storage, Azure Data Warehouse, Azure Service Fabric, Azure Event Hub, Azure Data Factory v2, Azure Application Insight, TPL DataFlow, Azure DevOps, ASP.NET MVC, TSQL, NUnit, Moq, Visual Studio, GIT

Klient

Gfi Poland Sp. z o.o. – firma świadcząca kompleksowe usługi IT oraz doradcze na terenie Europy.

Ostatnio zrealizowane projekty

Szukasz programistów lub
doświadczonego zespołu?

Napisz do nas