Zakres projektu

Klient budował system informatyczny, dzięki któremu udałoby się uniknąć każdorazowego pobierania opłaty za przejazd autostradą. Projektowany system miał obsługiwać przelewy za winiety krótko- i długoterminowe oraz miał procesować przelewy oraz raz w roku rozsyłać do obywateli Niemiec listy z informacją o konieczności uiszczenia opłaty. Do wyboru były winiety krótkoterminowe lub roczne. Obywatelom Niemiec opłata za winiety miała być zwracana w formie ulgi podatkowej. W przypadku obywateli innych krajów opłat można byłoby dokonywać za pomocą panelu WWW, jednak bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów. Klient zwrócił się do JCommerce z prośbą o wsparcie kompetencyjne w budowie systemu. Projekt był realizowany przy wykorzystaniu najnowszych technologii i było w niego zaangażowanych 4 specjalistów po stronie JCommerce.

Wyzwanie klienta

Klient budował system informatyczny, dzięki któremu udałoby się uniknąć każdorazowego pobierania opłaty za przejazd autostradą. Projektowany system miał obsługiwać przelewy za winiety krótko- i długoterminowe oraz miał procesować przelewy oraz raz w roku rozsyłać do obywateli Niemiec listy z informacją o konieczności uiszczenia opłaty. Do wyboru były winiety krótkoterminowe lub roczne. Obywatelom Niemiec opłata za winiety. miała być zwracana w formie ulgi podatkowej. W przypadku obywateli innych krajów opłat można byłoby dokonywać za pomocą panelu WWW, jednak bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów., Klient zwrócił się do JCommerce z prośbą o wsparcie kompetencyjne w budowie systemu. Projekt był realizowany przy wykorzystaniu najnowszych technologii i było w niego zaangażowanych 4 specjalistów po stronie JCommerce

  • Ochrona prywatności obywateli 

Jednym z kluczowych wyzwań były wysokie wymagania rządu niemieckiego w kwestii ochrony prywatności obywateli. W Niemczech nie istnieje baza wszystkich obywateli (tak jak np. w Polsce baza obywateli PESEL) ani numery identyfikacyjne (jak wspomniane numery PESEL czy numery ubezpieczenia społecznego w USA). Przykładowo, jeśli dwie osoby o tym samym nazwisku i dacie urodzenia mieszkałyby pod tym samym adresem, nie byłoby możliwości zidentyfikowania ich. Projektowany system opłat musiałby więc posiadać funkcjonalność, która pozwoliłaby na bezbłędną identyfikację 80 mln obywateli.

  • Przechowywanie danych osobowych 

Drugim wyzwaniem był zakaz przechowywania danych osobowych w systemie. Żeby wysłać listy do około 60 mln obywateli rocznie, system pobierał dane, generował listy, przetwarzał przelewy oraz sprawdzał, czy określona osoba uiściła opłatę i jeśli tak – usuwał wszystkie jej dane. W systemie mogły być przechowywane tylko dane osób, które jeszcze nie dokonały opłaty. 

Powyższe wymagania przekładały się na konieczność tworzenia, przetwarzania i usuwania danych dotyczących 2 milionów osób miesięcznie. Aby obsłużyć tak dużą liczbę danych, specjaliści JCommerce stworzyli nowoczesną, skalowalną architekturę, która pozwala uruchomić dowolną wymaganą liczbę serwerów przetwarzających dane na potrzeby danego zadania. Pozwala to dostosowywać potrzebną moc obliczeniową do wymagań systemu. Wyzwaniem było także śledzenie zachowania systemu i weryfikacja danych historycznych, gdyż historia czynności wykonanych (takich jak wysłanie listu pod dany adres czy odbiór przelewu) musiała być usuwana na bieżąco.

Rozwiązanie

Powyższe wymagania przekładały się na konieczność tworzenia, przetwarzania i usuwania danych dotyczących 2 milionów osób miesięcznie. Aby obsłużyć tak dużą liczbę danych, specjaliści JCommerce stworzyli nowoczesną, skalowalną architekturę, która pozwala uruchomić dowolną wymaganą liczbę serwerów przetwarzających dane na potrzeby danego zadania. Wyzwaniem w realizacji. Pozwala to dostosowywać potrzebną moc obliczeniową do wymagań system Wyzwaniem było także śledzenie zachowania systemu i weryfikacja danych historycznych, gdyż historia czynności wykonanych (takich jak wysłanie listu pod dany adres czy odbiór przelewu) musiała być usuwana na bieżąco. 

Korzyści

  • Wsparcie kompetencyjne zespołu wykorzystującego najnowsze technologie.
  • Spełnienie wysokich wymagań formalnych odnośnie do ochrony prywatności danych osobowych,
  • Zdalna realizacja projektu. Specjaliści JCommerce spędzali w siedzibie klienta w Berlinie 1-2 dni tygodniowo, jednak większość projektu została zrealizowana zdalnie.

Ostatnio zrealizowane projekty

Szukasz programistów lub
doświadczonego zespołu?

Napisz do nas