Opis projektu

Budowa hurtowni danych oraz wdrożenie procesów ETL w oparciu o dane źródłowe z kluczowych systemów firmy (m.in.. SAP, HFM) przy użyciu SQL Server Integration Services. Przygotowanie warstwy analitycznej OLAP w modelu tabelarycznym oraz wielowymiarowym w SQL Server Analysis Services dla poszczególnych obszarów danych. Wdrożenie raportów oraz dashboarów dla użytkowników końcowych w systemie Reporting Services oraz Excel.

Technologie

Baza danych Oracle 11g, Microsoft BI (Integration Services, Analysis Services Multidimensional, Analysis Services Tabular, Reporting Services, Excel)

Klient

Enfo Rongo Oy – wiodąca fińska firma IT konsultingowa

Ostatnio zrealizowane projekty

Szukasz programistów lub
doświadczonego zespołu?

Napisz do nas