Potrzeba

Jako partner technologiczny dostarczamy usługi w ramach outsourcingu IT i posiadamy dużą bazę kompetencyjną specjalistów z wielu dziedzin. Są to m.in. rozwój oprogramowania (Front-End, Java, .NET, PHP, PLC i HMI, iOS, Android, Python, RPA), usługi chmurowe, analiza biznesowa, Business Intelligence, architektura rozwiązań i systemów IT oraz testy i zarządzanie urządzeniami Apple. W branży IT bardzo istotne są konkretne certyfikacje, znajomość języków, kompetencje miękkie, doświadczenie branżowe i sektorowe. Potrzebowaliśmy systemu do zarządzania wiedzą w obszarze kompetencji, który ułatwiłby optymalne dopasowanie specjalistów do projektów. Dodatkowo zależało nam na tym, aby przyspieszyć obieg dokumentacji pomiędzy działami Sales, Delivery, HR i klientem. W tym celu stworzyliśmy dedykowane rozwiązanie SkillMatrix do zarządzania kompetencjami pracowników.

Wyzwanie

 • Zebranie i skatalogowanie wiedzy – wyzwaniem było zebranie i scentralizowanie wiedzy o kompetencjach, skatalogowanie kompetencji technicznych, językowych oraz certyfikatów.
 • Uniwersalność – zależało nam na stworzeniu uniwersalnego narzędzia, które mogłoby być dostosowane i wdrożone w dowolnej organizacji.
 • Odpowiednia struktura –ważnym elementem projektu było stworzenie właściwego podziału kompetencji i technologii, który dobrze przedstawi posiadane przez pracowników umiejętności.
 • Łatwość zarządzania – celem było stworzenie systemu, który w łatwy sposób pozwalałby na dodawanie nowych profili oraz aktualizowanie bazy kompetencji i certyfikatów.
 • Integracja – narzędzie powinno łatwo integrować się z wewnętrznymi systemami, jak system do zarządzania danymi pracowników.

Rozwiązanie

Po analizie wymagań i weryfikacji z działami Sales, Delivery oraz managerami zespół przystąpił do realizacji projektu. Zdecydowaliśmy się na zwinne podejście do rozwoju oprogramowania, wykorzystując metodykę Scrum. System powstał w chmurze AWS, a w projekt byli zaangażowani analityk, Scrum Master, Product Owner, specjaliści Back-End i Front-End oraz QA, a za projekt interfejsu odpowiadał Graphic i UX Designer. System został zaprojektowany w taki sposób, aby profile pracowników można było tworzyć automatycznie na podstawie kont Active Directory i aby integrował się z innymi narzędziami firmowymi. SkillMatrix jest intuicyjny i chętnie wykorzystywany przez pracowników. Są aktywnie zaangażowani w proces rozwoju bazy wiedzy, zgłaszając nowe technologie i kompetencje, o jakie warto go uzupełnić.

System SkillMatrix pozwala:

 • Pracownikom – uzupełnić i wygenerować profil osobisty,
 • Managerom – zarządzać profilami pracowników,
 • Działom Sales, HR i Delivery – wyszukiwać pracowników o konkretnych kompetencjach oraz generować ich profile w formie pliku Word i PDF do przedstawienia klientowi.

Korzyści biznesowe

 • Łatwiejsze zarządzanie wiedzą w firmie – każdy manager odpowiada za zarządzanie profilami członków swojego zespołu. W bazie znajduje się obecnie kilkaset kompetencji w 24 kategoriach.
 • Łatwiejszy dostęp do profili i kompetencji – nie trzeba przeglądać dokumentów, wszystkie dane dostępne są w jednym miejscu.
 • Szybszy obieg dokumentacji w firmie – system stanowi wewnętrzne repozytorium profili.
 • Możliwość szybkiego znalezienia odpowiednich pracowników wg zadeklarowanych przez nich preferencji (np. specjalistów otwartych na relokację projektową).
 • Możliwość dostosowania wyglądu generowanych dokumentów – jeśli firma postanowi zmienić wygląd dokumentów firmowych, wystarczy dokonać zmiany raz w aplikacji i wszystkie generowane dokumenty będą wykorzystywały nowy layout.

Plany na przyszłość

Nadal rozwijamy nasz system. Docelowo chcemy, aby był dostępny także dla kandydatów – osób spoza firmy. Dzięki temu biorący udział w rekrutacji kandydaci będą mogli uzupełnić profil osobisty, a dział HR będzie posiadać bieżący wgląd w informacje o jej wynikach. Po zakończonym procesie rekrutacji profil pracownika będzie dostępny już w ramach struktury firmy.

Ostatnio zrealizowane projekty

Szukasz programistów lub
doświadczonego zespołu?

Napisz do nas