Opis projektu

Celem projektu był rozwój API jednego z kluczowych systemów firmy do zarządzania urządzeniami Apple. Do głównych zadań zespołu JCommerce należało dostosowanie istniejącego już API do wydanego wewnętrznie Style Guide. Dodatkowym zadaniem była implementacja brakujących elementów infrastruktury.

Technologie

Java, Spring 4.x, Spring Security, Swagger 2.x, Jackson, JWT, AngularJS

Klient

Polski oddział firmy będącej globalnym dostawcą rozwiązań do zarządzania urządzeniami Apple.

Ostatnio zrealizowane projekty

Szukasz programistów lub
doświadczonego zespołu?

Napisz do nas