Opis projektu

Projekt polegał na rozwijaniu systemu do zarządzania usługami i infrastrukturą na wewnętrzne potrzeby Klienta. Implementacja obejmuje zarówno część front-endową w zakresie zamawiania niektórych typów usług, jak i back-endową, w której tworzone jest API dostępowe. W ramach API usługi integrują się ze wszystkimi wewnętrznymi systemami klienta.

Technologie

Front-End: ASP.NET MVC, Knockout.js, Bootstrap, Back-End: .NET 4.5, C#, ASP.NET WebApi, MSQ Rabbit, MS SQL Server, Entity Framework.

Klient

Lider rynku dostarczania usług hostingowych we Włoszech.

Ostatnio zrealizowane projekty

Szukasz programistów lub
doświadczonego zespołu?

Napisz do nas