Opis projektu

Projekt obejmował definicję architektury docelowej hurtowni danych, a następnie rozwój narzędzi Business Intelligence. Z uwagi na dużą liczbę systemów źródłowych oraz zakres wymagań postawionych przez klienta względem dostępności danych, elastyczności rozwiązania, szybkości dostępu do danych i zminimalizowania udziału IT w procesie przygotowywania analiz i raportów, współpraca z DNA jest wieloetapowa. JCommerce odpowiada również za bieżące utrzymanie systemu Business Intelligence.

Technologie

W projekcie wykorzystano koncepcję Agile Business Intelligence i wdrożono nowoczesne technologie i narzędzia BI, takie jak:

  • Model hurtowni danych oparty na koncepcji Data Vault
  • Silnik hurtowni danych Oracle
  • Platforma wirtualizacji danych Denodo
  • Real time analytics – Amazon Web Services, Amazon Simple Storage Service (S3), ​Amazon (EMR) Hadoop, Spark, Amazon Redshift, NoSQL Data​bases
  • Informatica PowerCenter (ETL), w tym Real Time
  • Narzędzia analiz i raportów Tableau i SAS Visual Analytics

Całość została zintegrowana z platformą Microsoft MDS.

Klient

DNA Oy – jeden z największych operatorów telefonicznych w Finlandii

Ostatnio zrealizowane projekty

Szukasz programistów lub
doświadczonego zespołu?

Napisz do nas