Opis projektu

Wykonanie specjalistycznego oprogramowania informatycznego do przeprowadzania analiz uchwał i zarządzeń w kwestiach: uchwalenia budżetu i jego zmian, organów jednostek samorządu terytorialnego, analizy sprawozdawczości kwartalnej oraz analiz wykonania budżetu za I półrocze i rok budżetowy.

Technologie

MS Excel, MS SQL Server.

Klient

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.

Ostatnio zrealizowane projekty

Szukasz programistów lub
doświadczonego zespołu?

Napisz do nas