Opis projektu

Wykonanie modernizacji systemu obsługującego zarządzanie procesem tworzenia ekspertyz pojazdów poleasingowych oraz maszyn. Platforma wspiera zarządzanie ogólnopolską siecią rzeczoznawców, jest również zintegrowana z systemem EUROTAX oraz systemami towarzystw ubezpieczeń. Realizację projektu poprzedzono wykonaniem audytu

Celem projektu było usprawnienie i przyspieszenie działania systemu. Dzięki wymianie silnika bazy danych na wydajniejszy i bardziej funkcjonalny, zmianie języka oprogramowania PHP na najnowszą wersję, a także modyfikacji i optymalizacji kodu udało się skrócić czas ładowania niektórych elementów aplikacji nawet o 30%.

Jednym z kolejnych etapów projektu będzie zaprojektowanie zaawansowanej samouczącej się aplikacji optymalizującej trasy, z których korzystać będą rzeczoznawcy wykonujący ekspertyzy w terenie.

Technologie

PHP 7, JMeter.

Referencje pdf-szara

Klient

DEKRA Polska Sp. z o.o. – część międzynarodowego koncernu DEKRA SE, lidera usług dla przemysłu, motoryzacji, branży budowlanej, bezpieczeństwa, testów i audytów, inspekcji i nadzorów technicznych, badań wyrobów, rzeczoznawstwa, nadzorów inwestycyjnych oraz certyfikacji systemów zarządzania i rozwoju personelu.

Ostatnio zrealizowane projekty

Szukasz programistów lub
doświadczonego zespołu?

Napisz do nas