Opis projektu

Modernizacja i rozbudowa informatycznej platformy raportowej systemu opartego o SAP BusinessObjects Enterprise XI R3, który służy do kontroli jakości usług telekomunikacyjnych pod kątem sprawozdawczości. Usprawnienie procesów weryfikacji, analizy i opracowywania wyników zdalnej kontroli wskaźników jakości usług telekomunikacyjnych w sieci krajowej, dzięki czemu skrócił się czas przetwarzania danych, a wszystkie raporty generowane są w jednej spójnej formie.

Technologie

Windows 2003 Server, Sybase ASE, Sybase IQ, SAP BusinessObjects Enterprise XI R3.

Referencje pdf-szara       Case study

Klient

UKE – Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Ostatnio zrealizowane projekty

Szukasz programistów lub
doświadczonego zespołu?

Napisz do nas