Nasz partner w ramach oferowanych usług konsultingowych pomaga swoim klientom we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań IT wspierających transformację cyfrową przedsiębiorstw. Specyfiką branży IT consultingowej jest to, że dostawcy muszą działać szybko, być elastyczni i wspierać wdrażanie nowoczesnych rozwiązań IT dla klientów końcowych z różnych branż – a co za tym idzie, podążać za najnowszymi trendami technologicznymi.

Specyfika i potrzeby firm IT consultingowych

 • Realizowanie projektów dla klientów z wielu różnych branż.
 • Konieczność dostarczania zróżnicowanych kompetencji.
 • Konieczność dostępu do niszowych kompetencji i know-how.
 • Potrzeba szybkiego reagowania na potrzeby klientów.
 • Potrzeba elastycznego dostępu do kompetencji na potrzeby. konkretnych projektów.
 • Konieczność utrzymywania list sprawdzonych dostawców danych kompetencji.
 • Skalowalność zespołów projektowych.

2016 – początek współpracy. Projekt identyfikacji cyfrowej

Nasza współpraca z firmą rozpoczęła się w 2016 roku od projektu identyfikacji cyfrowej dla branż samochodowej i ubezpieczeniowej, w którym potrzebne było wsparcie w zakresie stworzenia architektury testów i wdrożenia procesu testowego. Oferta JCommerce była najlepiej odpowiedziała na potrzeby klienta – zapewniliśmy kompleksowe wsparcie w zakresie Quality Assurance, tworząc architekturę testów i dostarczając narzędzia do testów manualnych i automatycznych systemów oraz aplikacji webowych i mobilnych.

Wyzwanie

 • Stworzenie i wdrożenie kompleksowej architektury testów oprogramowania.
 • Pierwszy realizowany dla klienta projekt, który wiązał się z koniecznością poznania przez obie firmy kultury organizacyjnej i członków zespołów.

Platforma do zarządzania dokumentacją ubezpieczeniową

Pierwszy wspólnie przeprowadzony projekt zakończył się sukcesem, więc już kilka miesięcy później klient wrócił do nas z pytaniem o możliwość dostarczenia kompetencji kilku programistów Java do wsparcia prac nad rozwiązaniem w architekturze mikroserwisowej. Projekt zakładał stworzenie zupełnie nowej platformy do zarządzania obiegiem dokumentów ubezpieczeniowych. Również i w tym przypadku udało się szybko zebrać zespół wymaganych specjalistów i zrealizować projekt zgodnie z oczekiwaniami klienta. W miarę jak nasza współpraca się rozwijała, dostarczaliśmy wsparcie coraz większej liczby specjalistów. W projekt zaangażowani byli architekt, analityk biznesowy, programiści Java oraz specjaliści Front-End, a prace były nadzorowany przez koordynatorów projektu i Scrum Mastera. Pozytywna ocena wkładu naszego zespołu zaowocowała umową o stałej współpracy, która trwa do dziś.

Wyzwanie

 • Projekt greenfieldowy w technologii mikroserwisowej.
 • Potrzeba elastyczności i szybkiej skalowalności zespołów, w miarę jak projekt się rozwijał.

2017 – rozwój współpracy

Stworzenie aplikacji mobilnej do płatności cyfrowych

Umożliwiło to udział JCommerce w ambitnym projekcie na skalę europejską, realizowanym przez klienta wspólnie z czołowymi dostawcami usług cyfrowych. Celem przedsięwzięcia, w które zaangażowani byli po stronie JCommerce programiści iOS i Android, było stworzenie aplikacji mobilnej do płatności cyfrowych, działającej w oparciu o weryfikację tożsamości cyfrowej.

Wyzwanie

 • Skoordynowanie działań wielu dostawców.
 • Zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa.

Wdrożenie systemu ERP: Microsoft Dynamics NAV

Nasza współpraca nadal szybko się rozwijała i poza dostarczaniem kompetencji programistycznych JCommerce zapewniło klientowi wsparcie także w obszarze ERP. Na wewnętrzne potrzeby klienta przeprowadziliśmy wdrożenie systemu ERP Microsoft Dynamics NAV 2016 ułatwiającego kontrolę finansową nad projektami realizowanymi dla klientów końcowych z różnych obszarów oraz nad działaniami marketingowo-sprzedażowymi.

Wyzwanie

 • Dostarczenie rozwiązania integrującego dane z różnych obszarów działania organizacji.
 • Wdrożenie rozwiązania w nowym obszarze projektowym.

2019 – realizacja projektów jako zaufany dostawca

Stworzenie aplikacji do płatności mobilnych

Aktualnie z klientem prowadzimy kolejny projekt międzynarodowy, rozpoczęty w 2019 r., który zakłada stworzenie aplikacji do płatności mobilnych, a jego największym wyzwaniem jest zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa. W prace są zaangażowani specjaliści Back-End i Front-End, a także zespoły developerów mobilnych (iOS i Android) oraz developerzy Java, DevOps, testerzy oraz Scrum Master – w sumie 15 osób.

Wyzwanie

 • Współpraca z wieloma poddostawcami.
 • Zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa.

Korzyści biznesowe

 • Łatwiejsza realizacja projektów dla klientów końcowych bez względu na obszar działania.
 • Wieloletnia współpraca z zaufanym i sprawdzonym dostawcą.
 • Znana procedura realizacji projektów i łatwy start kolejnych. przedsięwzięć.
 • Możliwość bliższego poznania członków naszego zespołu i łatwiejsza komunikacja.
 • Wysoka skalowalność zespołów.

Ostatnio zrealizowane projekty

Szukasz programistów lub
doświadczonego zespołu?

Napisz do nas