O systemie

Firma Bar Distribution rozwija system ułatwiający barmanom obsługę klienta, a klientom – degustację napojów bez konieczności stania w kolejkach. Wszystko dzięki innowacyjnym aplikacjom. Pierwsza z nich przeznaczona jest dla obsługi lokalu, z opcją zasilania kart NFC klientów określoną kwotą. Z drugiej aplikacji korzystają sami klienci, zamawiając degustacyjne porcje napojów (np. 100 ml piwa kosztuje 1 euro) przy inteligentnych samoobsługowych stolikach.

Wyzwanie

Firma Bar Distribution potrzebowała wsparcia w rozwoju aplikacji używanej przez barmanów (lub osób zarządzających lokalem) oraz klientów, którzy mają do niej dostęp przy inteligentnych stolikach. Potrzebna była rozbudowa aplikacji o nowe funkcjonalności oraz poprawa jej wyglądu. Niezbędne buło także wprowadzenie modyfikacji, dzięki którym obsługa lokali mogłaby łatwiej konfigurować konta klientów korzystających z aplikacji. Klient chciał mieć także możliwość definiowania nowych produktów i przypisywania nowych napojów do inteligentnych samoobsługowych stolików.

Rozwiązanie

Prace prowadzone w modelu outsourcingu w technologii .NET miały na celu rozwój części frontendowej oraz dodanie nowych funkcjonalności usprawniających działanie aplikacji i pozytywnie wpływających na user experience. System został rozbudowany w taki sposób, aby spełniać wszystkie przedstawione przez klienta wymagania. Obecnie obsługa lokalu ma możliwość dodawania zdjęć serwowanych produktów, dodawania nowych użytkowników (klientów) oraz zarządzanie ich kontami. Dzięki aplikacji barman może również z łatwością zarządzać aplikacją znajdującą się przy stolikach, w tym zmieniać zdjęcia i ceny serwowanych napojów, a także wprowadzać oferty promocyjne.

Rezultat

Dzięki przeprowadzonym przez JCommerce pracom powstał nowy interfejs użytkownika aplikacji dla barmanów. Obecnie obsługa lokalu może definiować nowe napoje i przypisać wybrany produkt do inteligentnego stolika, a także z łatwością zarządzać kontami klientów. Poza powyższymi funkcjonalnościami została dodana m.in. zakładka ze statystykami oraz możliwością zdefiniowania Happy Hours dla danych produktów.

Korzyści biznesowe

  • Aplikacja wzbogacona o nowe funkcjonalności.
  • Nowy interfejs użytkownika aplikacji.
  • Rozwinięta część backendowa.
  • Lepszy user experience.

Ostatnio zrealizowane projekty

Szukasz programistów lub
doświadczonego zespołu?

Napisz do nas