Opis projektu

Stworzenie i wdrożenie systemu do obsługi modułów:

  • Obsługa Projektów dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (SOP POIG)
  • Obsługa Projektów dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SOP POKL).

Istniejące moduły wchodzą w skład funkcjonującego w jednostce administracji publicznej systemu zarządzania środkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i wniosków dot. dystrybucji środków.

Technologie

ASP .NET, .NET Framework 3.5, JavaScript.

Klient

Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Ostatnio zrealizowane projekty

Szukasz programistów lub
doświadczonego zespołu?

Napisz do nas