Opis projektu

Utrzymanie i rozbudowa aplikacji Generator Wniosków o Płatność dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zakres prac:

  • Modyfikacje Generatora związane ze zmianami w systemie wdrażania PO IG lub zmianami wymagań Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 w zakresie formatu XML Schema dla wniosków o płatność
  • Modyfikacje zapewniające prawidłowe działanie Generatora z następnymi wersjami systemu operacyjnego MS Windows oraz kolejnymi aktualizacjami bezpieczeństwa systemów operacyjnych i środowiska .NET Framework
  • Rozbudowa istniejącego Generatora o nowe funkcjonalności
  • Świadczenie usługi help-desk
Technologie

.NET Framework, Mantis.

Klient

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Ostatnio zrealizowane projekty

Szukasz programistów lub
doświadczonego zespołu?

Napisz do nas