Opis projektu

Przeprowadzenie analizy aplikacji oraz wykonanie audytu środowiska QlikView w związku z rozwojem narzędzia analitycznego Doctor Coster® DASHBOARDS, opartego na platformie firmy Qlik. Celem projektu była weryfikacja aplikacji oraz środowiska pod kątem skalowalności, sposobu tworzenia raportów oraz wizualizacji. W wyniku przeprowadzonych analiz zdiagnozowano problemy oraz przedstawiano rozwiązania, zapewniające stabilność i bezpieczeństwo oferowanego rozwiązania.

Technologia

QlikView.

Klient

ABC Akademia Sp. z o.o. – centrum kompetencyjne oraz lider wdrażania platform zarządczo-controllingowych.

Ostatnio zrealizowane projekty

Szukasz programistów lub
doświadczonego zespołu?

Napisz do nas