Opis projektu

Stworzenie aplikacji internetowej wspierającej zarządzanie kompetencjami pracowników. Dzięki zastosowaniu pełnego modułu administracyjnego, aplikacja pozwala na swobodne uzupełnianie pozyskanej bazy kandydatów nowymi danymi. Ważne informacje gromadzone są w bazie danych oraz prezentowane na platformie IBM Cognos.

Technologie

Java 1.6, Richfaces 3.3, EJB 3.0, JavaScript, CSS, PostgreSQL 9.0, Apache Commons, XHTML, JBoss 5.1-GA.

Klient

Numius – lider wdrożeń systemów Business Intelligence w Belgii, obecnie działający jako Deloitte Consulting.

Ostatnio zrealizowane projekty

Szukasz programistów lub
doświadczonego zespołu?

Napisz do nas