Opis projektu

Analiza Business Intelligence w celu stworzenia hurtowni danych na poziomie enterprise. Produktem analizy były rekomendacje zarządcze w zakresie podejścia do danych. W efekcie powstała mapa zidentyfikowanych procesów biznesowych oraz stopnia gotowości do wykorzystania biznesowego. 

Analizie podlegał system informacji zarządczej, w tym wskaźników efektywnościowych w organizacji oraz stosowane w firmie systemy informatyczne oraz raportowe. Procesowi towarzyszył szereg spotkań analitycznych z kluczowymi interesariuszami w organizacji.​

Technologie i narzędzia

BPMN, Agile analysis, UML, Business Intelligence, BI Analysis, Data Warehouse, Microsoft Excel

Klient

Lider branży FMCG w Polsce.

Ostatnio zrealizowane projekty

Szukasz programistów lub
doświadczonego zespołu?

Napisz do nas