Agenda:
– Znaczenie testów automatycznych w procesie tworzenia aplikacji
– Rodzaje testów funkcjonalnych automatycznych
– Testy jednostkowe
– Testy integracyjne
– Charakterystyka dobrych testów 
– Struktura testów i ich opis
– Testowanie interfejsów usług / dyrektyw
– Zasada DRY w testach
– Przykłady często spotykanych test-case’ów
– Wstrzykiwanie usług w testach
– Mockowanie zapytań http
– Testowanie asynchronicznych funkcjonalności
– Inne możliwości dbania o wysoką jakość kodu

Część warsztatowa – implementacja testów dla przykładowej aplikacji

Tomasz Borowski
Fullstack developer specjalizujący się w tworzeniu aplikacji internetowych z użyciem frameworków AngularJS, Ember.js oraz Ruby on Rails. W JCommerce zajmuje się rozwojem aplikacji frontendowych. Na swoim koncie ma również kilka aplikacji mobilnych, zaimplementowanych w technologiach cross-platform. Tomasz chętnie dzieli się swoją wiedzą oraz doświadczeniem, występując w roli prelegenta na międzynarodowych konferencjach poświęconych technikom zwinnym (Agile) w produkcji oprogramowania. Po godzinach jest trenerem piłki nożnej w akademii piłkarskiej.