W trakcie szkolenia słuchacze zostaną zapoznani z najważniejszymi funkcjonalnościami i możliwościami zastosowania Cloud Services na platformie Azure firmy Microsoft. Po krótkim wprowadzeniu do platformy, całość uwagi zostanie skupiona na prezentacji Cloud Services. Głównym punktem sesji będzie wieloetapowe live demo, obrazujące wykorzystanie wystąpień Cloud Services (Web Role oraz Worker Role) na przykładzie różnych wariantów aplikacji przeszukującej zbiór obrazów pod kątem zgodności ze wzorcem. W jego trakcie zaprezentowane zostaną kluczowe funkcjonalności Cloud Services, w tym: debugowanie zdalne i lokalne (z wykorzystaniem emulatora), monitorowanie zasobów, skalowanie ręczne i automatyczne, tracing i logowanie, profilowanie, Role Local Storage oraz Role Cache.

Prelegenci

Łukasz Żwak
.NET Developer w fimie JCommerce. Podziwia Billa Gatesa za jego wizjonerstwo i młodzieńcze wybryki, Steve’a Ballmera za jego prezencję i sceniczne wybryki oraz Satyę Nadellę za połączenie tych dwóch osobowości w jedną. Stara się być wielowątkowy, ale zdarza się mu złapać deadlock. Wolny czas spędza na poszukiwaniu Świętego Graala wśród architektur systemów informatycznych.


Marek Początek
.NET Developer w firmie JCommerce. Zwolennik siermiężnej, niemieckiej myśli technologicznej, fan jednolinijkowców i brutalnego podejścia do „debugowania” wyrażeń lambda w LINQ. Nie uznał stworzenia myszy komputerowej, hołdując zasadzie, że wszystko da się osiągnąć przy użyciu skończonej liczby skrótów klawiaturowych. Smakosz Nadgryzionego Jabłka.