W analizie danych bardzo ważnym elementem jest wizualizacja, która pozwala na wykrycie korelacji i trendów, trudnych do zidentyfikowania za pomocą zwykłej tabeli. Wraz z rozwojem możliwości narzędzi Business Intelligence rośnie też świadomość użytkowników oraz chęć personalizowania aplikacji raportowych czy operacji na danych do własnych potrzeb. Tym samym na znaczeniu zyskują narzędzia self-service, które umożliwiają na tworzenie i edycję aplikacji za pomocą intuicyjnego interfejsu oraz mechanizmów takich jak drag and drop.
O warsztacie

Zagadnienia poruszane na spotkaniu dotyczyły wizualizacji danych w Qlik Sense, dobrych praktyk oraz niuansów związanych z designem aplikacji. W trakcie około 1,5-godzinnego warsztatu uczestnicy mieli możliwość pod okiem ekspertów poznać funkcjonalności, jakie pojawiły się w najnowszej wersji Qlik Sense oraz dokonać konwersji aplikacji QlikView do Qlik Sense.

Warsztaty były dedykowane osobom pragnącym rozwinąć swą wiedzę o Qlik Sense, ale jednocześnie znają już inne narzędzia BI lub dla tych, którzy pracują na co dzień z QlikView i chcieliby porównać go z jego młodszym bratem, jakim jest Qlik Sense.

Obejrzyj nagranie z webinaru:
Czym jest Qlik Sense?

Qlik Sense umożliwia wygodne i intuicyjne tworzenie aplikacji raportowych pozwalających na swobodne eksplorowanie danych oraz dokonywanie obserwacji, które pomogą w podejmowaniu decyzji oraz działań w środowisku biznesowym. Aplikacje raportowe Qlik Sense składają się z różnego rodzaju obiektów (np. tabel, wykresów, KPI), które bazują na informacjach tworzących model danych. Dane zaciągane do aplikacji mogą pochodzić z wielu źródeł, które w zależności od posiadanej wersji oprogramowania mogą być importowane bezpośrednio do aplikacji lub integrowane z serwerem Qlik i aktualizowane wg określonego harmonogramu. Qlik Sense jest narzędziem typu self-service, w którym większość operacji można wykonać za pomocą myszki na zasadzie drag and drop.
— Zobacz więcej na Youtube

Asocjacyjność w aplikacjach Qlik Sense

Qlik Sense automatycznie zawęża wyświetlane informacje do wybranego przez użytkownika zakresu danych. Innymi słowy, zaznaczając jakiś element, aplikacja przefiltruje pozostałe dane pod kątem ich powiązania z wybranym elementem. Nie wymaga to generowania żadnych zapytań SQL, czy kwerendy. Proces odbywa się wyłącznie poprzez zaznaczenie kursorem odpowiedniego elementu.
— Zobacz więcej na Youtube

System szybkiej identyfikacji danych

Od początku istnienia Qlika, platforma posiada funkcję grupowania danych na podstawie powiązań między danymi. Dzięki zastosowaniu systemu kolorowania danych, użytkownik może w prosty sposób zidentyfikować powiązania między danymi i odfiltrować interesujący zakres informacji. System wykorzystuje cztery kolory:Biały – dane, możliwe do zaznaczenia,

  • Biały – dane, możliwe do zaznaczenia,
  • Zielony – dane, które zostały zaznaczone przez użytkownika,
  • Jasno szary – dane powiązane z zaznaczoną grupą danych, które możemy zaznaczyć i tym samym dokonać kolejnego zawężenia zakresu analizy,
  • Ciemno szary – dane niepowiązane z zaznaczoną grupą danych.
Tworzenie aplikacji w Qlik Sense

Dzięki Qlik Sense tworzenie aplikacji Data Analytics to prosty i intuicyjny proces. Podstawowe etapy budowania narzędzia ograniczają się do podania nazwy aplikacji, dodania danych oraz stworzenia wizualizacji.
— Zobacz więcej na Youtube

Dodawanie warstwy danych

Istnieją dwie drogi importowania danych do aplikacji Qlik Sense: Kreator oraz Edytor ładowania danych. Dla większości użytkowników podstawą opcją będzie wykorzystanie Kreatora, który zapewnia dostęp do dużej ilości narzędzi umożliwiających powiązanie tworzone aplikacji z różnymi źródłami danych, od aplikacji klasy Enterprise jak CRM czy ERP, poprzez hurtownie danych i systemy bazodanowe, po płaskie pliki z danymi. Po wybraniu interesujących danych ze wskazanych źródeł, Qlik Sens przeanalizuje je pod kątem relacji między nimi i zaproponuje model danych. Wygenerowane automatycznie w aplikacji skrypty importu można swobodnie modyfikować dodając dodatkowe operacje.

Master Calendar

Jeśli w importowanych za pomocą Kreatora danych pojawią się informacje o datach i terminach, zostanie utworzona tabela z dodatkowymi kolumnami zawierającymi informację okresach czasowych w różnych formatach, czyli tzw. Master Calendar. Na jego podstawie użytkownik korzystający z aplikacji będzie mógł zawężać i grupować analizowane dane wg różnych podziałów czasowych np. dni, miesięcy, kwartałów. Odpowiednie skonfigurowanie skryptu odpowiadającego za Master Calendar pozwala na analizowanie danych na przykład według indywidualnych okresów fiskalnych.
— Zobacz więcej na Youtube

Wizualizacja danych w Qlik Sense  

Podstawowym zadaniem projektanta wizualizacji w Qlik Sense jest określenie właściwego scenariusza użycia danego obiektu. Innymi słowy czego ma się dowiedzieć użytkownik końcowy? Na jakie pytanie ma odpowiadać dana wizualizacja? To na tej podstawie dobierany jest odpowiedni zestaw danych (wymiar i miary) oraz typ wykresu.

Przy wyborze najlepszego typu wykresu można posłużyć się jedną z funkcjonalności Qlik Sense – Insight Advisor. Na podstawie wybranych wymiarów oraz miar Qlik Sense podejmuje decyzje o rodzaju wykresu, który byłby najlepszy do zwizualizowania danego zestawu danych i z dużym prawdopodobieństwem będzie realizował cel użytkownika. Na przykład, wybierając wielkość sprzedaży, w aplikacji zostanie dodany obiekt wyświetlający tę wartość. Dodając informacje o czasie wykres przybierze formę wykresu liniowego obrazującego sprzedaż w danych okresach czasowych.

Oczywiście możemy też tworzyć wykresy od podstaw ręcznie i modyfikować automatycznie wygenerowane wykresy. Dzięki personalizacji możliwe jest umieszczenie na wykresach dodatkowych warstw danych (np. wyświetlenie na mapie z podziałem administracyjnym informacjami o sprzedaży w danych lokalizacjach), nadanie elementów brandingu, a także dostosowanie układu aplikacji do potrzeb działów, czy menedżerów.

Podczas warsztatów stworzono wizualizacje pomagające uzyskać odpowiedzi na pytania:

Funkcjonalności Qlik Sense ułatwiające życie developerom Business Intelligence

Qlik Sense kilka razy do roku (mniej więcej co 100 dni) wypuszcza nową wersję oprogramowania, tym samym ograniczając potrzebę korzystania z zewnętrznych pluginów. Obok nowych sposobów i usprawnień w działaniu wizualizacji, producent dba developerów, dodając funkcjonalności poprawiających efektywność ich pracy. Do takich zmian należą m.in. podgląd definicji zmiennych bezpośrednio w edytorze miar czy publikowanie zmian w aplikacji bezpośrednio z QS Hub, bez konieczności uruchamiania Qlik Management Console (QMC).

Najważniejsze różnice między QlikView a Qlik Sense
Wersja darmowaQlikView Personal Edition to pełna wersja oprogramowania, ale ogranicza się wyłącznie do plików stworzonych przez danego użytkownika.Qlik Sense for Desktop, w tej wersji nie są dostępne funkcjonalności wersji serwerowe takie jak wyświetlanie aplikacji w przeglądarce z dowolnej miejsca na świecie, a także Scheduler umożliwiający automatyczną synchronizację danych.
WizualizacjaWymaga dopasowania wielkości raportów do danej rozdzielczości ekranu.Raporty są skalowalne i dopasowują się do wielkości okna.
Ilość pracyStworzenie aplikacji wymaga sporej ilości czasu pracy w porównaniu z Qlik Sense.Większość operacji wykonuje się za pomocą kilku kliknięć i nie wymaga specjalistycznej wiedzy.
KosztyAby w pełni korzystać z funkcjonalności QlikView trzeba opłacić zarówno serwer jak i dostęp dla użytkownika.Model rozliczeniowy aplikacji bazuje na opłatach per seats.
Jak przenieść aplikację z QlikView do Qlik Sense

Aby przeprowadzić migrację aplikacji z QlikView do Qlik Sense wystarczy skorzystać z programu QlikView Converter, pozwalającego na przeprowadzenie tej operacji w kilku krokach. Pierwszym z etapów jest dokonanie przeglądu danych, które mają zostać załadowane do nowego środowiska (wymiarów, miar, zmiennych oraz Unconverted Objects). Na tym etapie możemy zweryfikować, czy importowane dane zostały właściwie zinterpretowane przez Qlik Sense (nigdy nie zdarzyło się by było inaczej! 😉). Po przejściu do kolejnego kroku zostanie utworzona pusta aplikacja, ale bez obaw! Wszystkie stworzone w QlikView obiekty zostały dodane do listy elementów głównych, zachowując przy tym nazwy wykresów i rodzaje wykresów.
— Zobacz więcej na Youtube

Prowadzący

Szymon Serwin
Entuzjasta rozwiązań QlikView i Qlik Sense, pełniący w firmie JCommerce rolę konsultanta w dziale Business Intelligence. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prywatnie fan muzyki, motoryzacji i piłki nożnej.

Michał Ogonowski
Qlik Technical Manager w JCommerce. Certyfikowany konsultant Qlik Sense. Posiada blisko 6–letnie doświadczenie zawodowe z produktami firmy Qlik (zarówno jako projektant, jak i programista). Entuzjasta skutecznej wizualizacji danych. Podczas realizacji wielu projektów QlikView oraz Qlik Sense zdobył bogate doświadczenie w rozmaitych obszarach biznesowych. Prywatnie miłośnik V8’ki i klasycznych mercedesów. Z wykształcenia absolwent Wydziału Informatyki Polsko-Japońskej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie w Katedrze Baz Danych.