Agenda:

Część I: Tworzenie niezależnego środowiska do developmentu aplikacji frontendowej.
– Charakterystyka typowych środowisk developerskich,
– Elementy niezależnego środowiska do developmentu aplikacji frontendowej,
– Sposoby setupowania aplikacji niezależnej,
– Praca na fake’owym API restowym z użyciem json-server.

Część II: Development aplikacji frontendowej z AngularJS
– Organizacja struktur projektu,
– Elementy AngularJS,
– Często wykorzystywane usługi,
– AngularJS w szablonach HTML,
– Przydatne narzędzia podczas developmentu.

Część III: Testowanie aplikacji AngularJS z użyciem Karma i Jasmine
– Znaczenie testów automatycznych w procesie tworzenia aplikacji,
– Rodzaje testów funkcjonalnych automatycznych,
– Charakterystyka dobrych testów testów,
– Przykłady często spotykanych test-case’ów,
– Inne możliwości dbania o wysoką jakość kodu.

Tomasz Borowski
Fullstack developer specjalizujący się w tworzeniu aplikacji internetowych z użyciem frameworków AngularJS, Ember.js oraz Ruby on Rails. W JCommerce zajmuje się rozwojem aplikacji frontendowych. Na swoim koncie ma również kilka aplikacji mobilnych, zaimplementowanych w technologiach cross-platform. Tomasz chętnie dzieli się swoją wiedzą oraz doświadczeniem, występując w roli prelegenta na międzynarodowych konferencjach poświęconych technikom zwinnym (Agile) w produkcji oprogramowania. Po godzinach jest trenerem piłki nożnej w akademii piłkarskiej.