Istnieje powszechna opinia, że tworzenie kostki jest rzeczą wręcz trywialną. W przypadku bardzo dobrze zaprojektowanego źródła danych stworzenie podstawowej kostki rzeczywiście może okazać się szybkie i łatwe. Okazuje się jednak, że dostosowanie kostki do wymagań biznesowych, a w końcu optymalizacja kostki staje się już wyzwaniem. Podczas sesji poruszone zostaną najważniejsze elementy podczas budowy kostki oraz jej implementacji zgodnie z dobrymi praktykami. Oprócz poprawnego przygotowania źródła danych i wymiarów omówione zostaną między innymi agregacje, partycjonowanie oraz procesowanie. Po tym szkoleniu każdy będzie mógł tworzyć zaawansowane i optymalne kostki w SQL Server Analysis Services.

Sławomir Drzymała
Konsultant Business Intelligence i wielki fan technologii firmy Microsoft. Na co dzień projektuje oraz implementuje rozwiązania klasy BI w Microsoft SQL Server wykorzystując zarówno klasyczne narzędzia BI jak i funkcjonalności Power BI. Dodatkowo rozwija własne zainteresowania z zakresu programowania w .NET oraz odkrywania wiedzy z danych. Pracował z różnymi systemami włącznie z Oracle, SAP, IBM, QlikView czy nawet Pervasive w Polsce jak i zagranicą. Prelegent i szkoleniowiec na różnych konferencjach zarówno biznesowych jak i technicznych.
Ostatnio zadebiutował jako prelegent podczas SQL Day 2016.