Zapraszamy na kolejny meetup z cyklu BiteIT. W czwartek 21 maja spotykamy się w Strefie Centralnej, gdzie nasi prelegenci przybliżą nam temat RScoket jako jednej z metod komunikacji miedzy mikroserwisami.

📅 Data: 21.05.2020
⏰ Godzina: 17:30
📌 Miejsce: Strefa Centralna, plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice

Agenda:
17:00 – 17:30 – rejestracja
17:30 – 17:45 – powitanie uczestników i kilka słów o BiteIT
17:45 – 18:45 – Marcin Chrost: TBA
18:45 – 19:00 – przerwa
19:00 – 20:30 – Łukasz Pyrkosz: RSocket communication in microservices
20:30 – 21:00 – networking

Jakich prelekcji możecie się spodziewać?


Łukasz Pyrkosz: RSocket communication in microservices:
RSocket jako nowoczesny protokół do komunikacji przez TCP, WebSocket, lub inne kanały umożliwiające przesyłanie bajtów. Łukasz podczas swojej prelekcji odpowie na pytanie dlaczego powinniśmy rozważyć użycie RScoket jako jednej z metod komunikacji miedzy mikroserwisami. Nie zabraknie też live codingu i przykładu, w jaki sposób wykorzystać RSocket w aplikacji Spring (Java) do komunikacji miedzy dwoma serwisami.

Marcin Chrost: szczegóły wkrótce

Na uczestników czeka kupon do wykorzystania na barze. Nie zabraknie też konkursu z nagrodami.
Wstęp: FREE, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.

Prelegenci:
Marcin Chrost
Java & Web Developer oraz Technical Leader w firmie JCommerce z ponad 10 letnim stażem oraz trener IT w firmie Sages. Uczestniczył w wielu międzynarodowych projektach. Od czasu do czasu wspiera młodszych kolegów w rozwoju zawodowym. Lubi nowości w świecie IT, aczkolwiek podchodzi do nich z rozsądkiem i rezerwą wynikającą z doświadczenia. Najbardziej ceni sobie dobrze zgrane zespoły, które potrafią się same motywować i sobą zarządzać. Uważa też że umiejętności miękkie w świecie IT są tak samo ważne jak twarde a zwykle bardzo niedoceniane.

Łukasz Pyrkosz
Od ponad 10 lat w branży IT, pracował nad małymi systemami e-commerce, przez duże i krytyczne projekty w branży lotniczej. Aktualnie współtworzy i rozwija architekturę mikroserwisową wielu projektów w firmie Ista. Od zawsze związany z Java i Spring Framework, a od kilku lat z szeroko pojętym devopsem. Pasjonat nowych technologii, z wielką chęcią sprawdza możliwości które dają nowe narzędzia.

Do zobaczenia na żywo oraz na naszej grupie na facebooku!
www.facebook.com/groups/biteit.by.jcommerce/

Chcesz zostać prelegentem? Zgłoś się!
https://www.jcommerce.pl/kariera/cfp

Zapisz się na BiteIT!

Zainteresowało Cię wydarzenie? Chcesz przyjść? Zostaw kontakt do siebie w formularzu!

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, w związku z moim uczestnictwem w szkoleniu BiteIT.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, w celu wysyłki newslettera.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach związanych z uczestnictwem w szkoleniu BiteIT
• w celu wysyłki newslettera
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.