Praktyczne zastosowanie systemów FK w obsłudze transakcji wielowalutowych

Webinaria | 25.01.2015

Data nagrania: 27.01.2015

Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia związane z księgowaniem operacji walutowych w obrocie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń transakcji wielowalutowych.

W pierwszej części webinarium przedstawione zostały typowe działania przy obsłudze transakcji i rozliczeń walutowych z jakimi spotykamy się podczas realizowanych wdrożeń systemów ERP, a w szczególności: walutowe transakcje sprzedaży i zakupu, operacje na walutowych kontach bankowych oraz w kasie walutowej, naliczanie i księgowanie różnic kursowych (zrealizowanych i bilansowych).

Wyeksponowano zagadnienia, które zwykle budzą najwięcej kontrowersji, tj. księgowanie rozliczeń transakcji wyrażonych w różnych walutach oraz zasady naliczania i księgowania różnic kursowych przy tego typu operacjach (płatności, kompensaty).

W części drugiej zaprezentowane zostały wszystkie te zagadnienia realizowane w praktyce z wykorzystaniem systemu klasy ERP – MS Dynamics NAV 2013 R2, który posiada gotowe mechanizmy wyliczania i księgowania różnic kursowych wykonywane w sposób automatyczny podczas księgowania rozliczeń dla transakcji walutowych.

Zaprezentowane zostały m.in. operacje rozliczania transakcji walutowych (wyrażonych w jednej i/lub wielu walutach), naliczanie i księgowanie różnic kursowych na rachunku walutowym, tworzenie wyceny bilansowej i księgowanie niezrealizowanych różnic kursowych. Uczestnicy webinarium mieli okazję poznać i ocenić praktyczną użyteczność oraz elastyczność rozwiązań oferowanych przez firmę Microsoft w systemach wspomagających zarządzenie przedsiębiorstwem (systemach klasy ERP).


Prowadzący

Andrzej Krawiec

ERP project manager w JCommere, absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1995r. związany z projektowaniem baz danych i systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. W swoim dorobku zawodowym posiada udział w kilkudziesięciu projektach wdrożeniowych systemów klasy ERP pełniąc funkcje analityka, konsultanta, projektanta, programisty i kierownika projektów.

Chcesz zobaczyć całość? Zaloguj się lub zarejestruj! / Zapomniałeś hasła?

lub