Firmy coraz chętniej wdrażają narzędzia umożliwiające analizę danych biznesowych. Implementacja narzędzia Business Intelligence to jednak złożony proces wymagający pracy i zaangażowania całego zespołu doświadczonych specjalistów Business Intelligence. W dzisiejszym artykule przyglądamy się obszarowi Business Intelligence od kuchni i sprawdzamy, jakie osoby i kompetencje stoją za sukcesem wdrożenia narzędzia do analizy danych.

Dobór zespołu Business Intelligence

„Umiejętność pracy pod wpływem stresu, zdolności adaptacyjne, chęć uczenia się” – to nie cytat z ogłoszenia o pracę, lecz pożądane cechy członków zespołu Business Intelligence. Dobierając zespół projektowy, warto postawić na specjalistów o konkretnym profilu osobowościowym.

Specjaliści Business Intelligence to prawdziwy zespół do zadań specjalnych, gdzie istotne są elastyczność, zdolność do szybkiego reagowania – nierzadko pod presją czasu. Tego wymaga dynamika projektów BI, w których najlepiej sprawdzają się osoby posiadające wysoko rozwinięte zdolności adaptacyjne. Cenną umiejętnością w zespole Business Intelligence jest umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy na temat nowych narzędzi oraz obsługi wcześniej nieużywanych systemów. W dzisiejszych czasach przy rynku pracownika trudno zrekrutować pojedynczego specjalistę IT, nie mówiąc o całym zespole specjalistów o określonych kompetencjach: zarówno technologicznych, jak i miękkich. Odpowiedzią w tej sferze są usługi outsourcingowe, np. outsourcing całych doświadczonych zespołów Business Intelligence.

Dowiedz się więcej: systemy Business Intelligence

Kompetencje w zespole Business Intelligence

Znane powiedzenie głosi, że sukces ma wielu ojców. W przypadku projektów Business Intelligence nabiera ono pozytywnego wydźwięku, gdyż faktycznie za sukcesem wdrożenia stoi wiele osób. To członkowie zespołu o konkretnych kompetencjach niezbędnych do realizacji złożonego, wieloetapowego procesu. Projekty Business Intelligence wymagają umiejętnego planowania (analiza przedwdrożeniowa i audyt), przeprowadzenia prac implementacyjnych, konfiguracyjnych, a w fazie powdrożeniowej: wsparcia zespołu projektowego (jak szkolenia, administrowanie systemem, mentoring). Znając zakres i złożoność prac, warto udać się na zaplecze projektu i przyjrzeć zespołowi, który pracuje nad kompleksowym wdrożeniem Business Intelligence.

Wbrew spotykanej nieraz opinii nie wystarczy zaangażować do takiego przedsięwzięcia kilku developerów. Jak wspomniałem wcześniej, projekty Business Intelligence mają charakter kompleksowy i w związku z tym w ich realizację zaangażowanych jest więcej osób o szerokim zakresie kompetencji. Już małe zespoły wdrożeniowe składają się z grupy profesjonalistów, jak analitycy biznesowi, developerzy czy testerzy. Skład zespołu dobiera się adekwatnie do złożoności prac wdrożeniowych – w niektórych przypadkach, aby zapewnić płynność prac, konieczne jest uzupełnienie zespołu o osoby o bardziej wyspecjalizowanych kompetencjach. Przyjrzyjmy się zarówno małym, jak i większym, rozbudowanym zespołom projektowym.

Przeczytaj także: system Business Intelligence – narzędzie do efektywnego zarządzania

Małe zespoły projektowe

1. Analityk

Każdy projekt Business Intelligence wymaga obecności osoby odpowiedzialnej za kontakt z przedstawicielami biznesu, czyli ze sponsorami projektu czy też przyszłymi użytkownikami systemu. Analityk zajmuje się zbieraniem informacji i na ich podstawie ustala wymagania formalne i nieformalne na potrzeby wdrożenia. Następnie przekazuje je innym członkom zespołu projektowego w odpowiedniej postaci, np. jako case study czy też jako model procesów biznesowych. W swojej pracy analityk styka się z osobami nieposiadającymi wiedzy technicznej, dlatego dobrze, aby był osobą łatwo nawiązującą kontakt, skrupulatną oraz cierpliwą. Ponieważ pośredniczy pomiędzy zespołem projektowym i biznesem, powinien łatwo formułować myśli i mieć umiejętność zadawania odpowiednich pytań odpowiednim osobom.

2. Developer

Rola developera Business Intelligence to bardzo szeroki zakres kompetencji. Jako trzon projektu Business Intelligence odpowiada on za implementację dostarczonego przez analityka modelu danych, wymagań logicznych, jak i projekt części wizualizacyjnej – czyli raportów czy kokpitów menedżerskich, z których będą korzystali użytkownicy końcowi. Developera Business Intelligence – odwołując się do klasycznej definicji ról programistycznych można porównać do Full Stack Developera oraz do Software Architecta. Najczęściej w przypadku developerów  Business Intelligence używa się określenia: developer ETL (od extract, load, transform), jest on bowiem zaangażowany na każdym etapie pracy z danymi: w trakcie pozyskiwania danych, ładowania oraz przekształcania danych.

3. Tester

Ostatnia osoba wchodząca w skład mniejszego zespołu projektowego to tester, który zajmuje się weryfikacją działania narzędzia i przeprowadzaniem niezbędnych testów celem dostarczenia wysokiej jakości produktu. Obowiązki testera są podobne jak w innych obszarach projektowych i w większości polegają na odkrywaniu błędów i usterek oraz powodów ich wystąpienia.

Niektóre firmy, chcąc zyskać na czasie lub uniknąć konieczności angażowania testera, delegują do testów developera. Wówczas to on dokonuje poprawek, by nie tworzyć nowej iteracji wersji. Czy przypisywanie obowiązków testera developerowi to dobry pomysł? Developer w roli testera staje przed konfliktem związanym z implementacją oprogramowania, w którym znalazł błędy wynikające ze swojej wcześniejszej pracy. Nie tylko w dziedzinie IT trudno zachować obiektywizm w stosunku do zrealizowanych przez siebie zadań. Pracę dziennikarza weryfikuje redaktor, a sportowcy analizują swoje osiągnięcia z pomocą całego sztabu szkoleniowego. Podobnie rola testera powinna być niezależna. W naturalnym procesie błędy czy usterki powinien zgłaszać tester, a nie developer, który poniekąd jest za nie odpowiedzialny.

Większe zespoły projektowe

W większych projektach dodatkowo można wyszczególnić role związane z zarządzaniem środowiskiem oraz cyklem tworzenia oprogramowania. Role te to: Release Manager, System Administrator oraz Team Manager.

1. Release Manager

Przy realizacji większych projektów pojawia się potrzeba większej specjalizacji członków zespołu i kontroli procesu wdrożenia oprogramowania. W przypadku projektów Business Intelligence, które są niejednokrotnie bardzo złożone, droga produktu od budowy po implementację jest dłuższa i wymaga weryfikacji na kilku etapach. Cykl budowy, testowania i implementacji powtarza się wielokrotnie, dlatego ważne jest, aby cały proces nadzorował specjalista w tej dziedzinie. Odpowiedzią na te potrzeby jest osoba Release Managera, który odpowiada za poprawność procesów iteracji. Mówiąc prosto: Release Manager jest odpowiedzialny za „wypuszczanie” nowych wersji skryptów czy aplikacji.

2. Administrator

Przy realizacji dużych projektów warto zaangażować osobę odpowiedzialną za wszelkie aspekty techniczne, między innymi za poprawność konfiguracji oraz działania serwerów, dostęp do środowiska, danych oraz za poprawność działania usług czy procesów systemowych. Często administrator jest developerem, jednak tu – inaczej niż w przypadku łączenia roli testera i developera – nie ma konfliktu związanego z weryfikacją wykonanej przez siebie samego pracy. Specjalizacja w zakresie administrowania jest potrzebna, aby zapewnić płynność procesu bez potrzeby szukania osoby odpowiedzialnej za tzw. „gaszenie pożarów” technicznych w momencie, gdy priorytetem jest na przykład budowa hurtowni danych.

3. Team Manager

Rozbudowany zespół projektowy potrzebuje osoby, która zajmie się organizacją pracy, zatem wszelkimi kwestiami nietechnicznymi, które są niezbędne do ukończenia projektu. Team manager jest „głową projektu”, osobą spajającą wszystko w jednolitą całość. W projektach Business Intelligence odpowiada za przydzielanie obowiązków, nadzór nad realizacją zadań, dokumentowanie pracy. To osoba, która czuwa nad funkcjonowaniem zespołu, raportuje o postępach prac do zleceniodawców oraz rozstrzyga spory w samym zespole oraz koordynuje komunikację z zleceniodawcą.

Podsumowanie

Przedsiębiorcy chcący podejmować świadome decyzje biznesowe coraz chętniej wdrażają systemy Business Intelligence. Biorąc pod uwagę kompleksowość projektów BI, warto powierzyć ich realizację zespołom, które mają jasno określone role i dzięki temu – niezbędne kompetencje. Budowanie zespołów BI z przypadkowych osób o niezweryfikowanych kwalifikacjach niesie spore ryzyko biznesowe – warto tu postawić na zgrane, doświadczone zespoły Business Intelligence. Jak wiadomo, w zespołach siła, ale ich kluczem do sukcesu jest zawsze różnorodność.

Autorem wpisu jest:
Business Intelligence Expert

Qlik Technical Solution Manager w JCommerce. Certyfikowany konsultant Qlik Sense, posiada blisko 5-letnie doświadczenie zawodowe z produktami firmy Qlik (zarówno jako projektant, jak i programista). Entuzjasta skutecznej wizualizacji danych, podczas realizacji wielu projektów QlikView oraz Qlik Sense zdobył bogate doświadczenie w rozmaitych obszarach biznesowych. Prywatnie miłośnik bulgotu V8 i klasycznych mercedesów. Z wykształcenia absolwent Wydziału Informatyki Polsko-Japońskej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie w Katedrze Baz Danych.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.