W JCommerce co miesiąc sprawdzamy, jakie trendy technologiczne kształtują naszą rzeczywistość. Czym żył świat IT i jakie trendy warto obserwować? Szybsza digitalizacja oznacza wzrost znaczenia usług chmurowych oraz kultury DevOps. Jednym z sektorów, na których świat skupia uwagę, jest branża ochrony zdrowia oraz innowacje, które mogą poprawić diagnostykę. Tylko czy jesteśmy na taką rewolucję gotowi?

Nowoczesna technologia w medycynie

Branża Healthcare zmienia się bardzo dynamicznie, wprowadzając do medycznych ekosystemów sztuczną inteligencję, chatboty czy urządzenia IoT. Liczba zalet, jakie niosą ze sobą nowoczesne technologie, jest olbrzymia, ale wprowadzenie ich do powszechnego użytku wymaga zaufania zarówno lekarzy, jak i samych pacjentów. Jednym z podstawowych wyzwań jest wdrożenie rozwiązań, które pomogą monitorować stan zdrowia pacjentów „tu i teraz” oraz wesprą diagnostykę. Przykładem wykorzystania nowoczesnej technologii w medycynie jest system opracowany przez Uniwersytet Stanforda, wspierający diagnostykę COVID-19. Smartwatch monitoruje stan zdrowia i za pomocą aplikacji przesyła dane o stanie zdrowia pacjenta do medyków.

Sztuczna inteligencja w medycynie – czy jesteśmy gotowi?

Czy pacjenci są dziś gotowi na technologiczną rewolucję? Wiele emocji wzbudza wykorzystanie chatbotów i sztucznej inteligencji w medycynie. Według ostatnich badań dotyczących wykorzystania AI w diagnostyce, pacjenci są raczej nieufni wobec botów, szczególnie jeśli pytają o ich stan zdrowia i samopoczucie w sposób spersonalizowany. Pacjenci są świadomi interakcji z maszyną i wiedzą, że dla bota liczą się dane. Co jednak zaskakujące, w trakcie niedawnego eksperymentu, 78% badanych wskazało, że mieli do czynienia z botem, podczas gdy na chacie rozmawiał z nimi… lekarz. Sztuczna inteligencja w medycynie może wesprzeć diagnostykę, jednak niezmiennie ważny jest ludzki pierwiastek. W czasie pandemii indywidualne podejście i empatia okazały się  szczególnie ważne.

Sztuczna inteligencja w biotechnologii

Jak sektor BioTech wykorzystuje rozwiązania cyfrowe i jakie są najważniejsze trendy w sektorze biotechnologicznym? Rozwój centrów R&D, cyfrowe łańcuchy dostaw, produkcja oparta na danych i podejście data-driven), cloud computing. Telemedycyna czy terapia genowa to jedne z najważniejszych trendów w sektorze biotechnologicznym w 2021 roku. Jedną z firm, które korzystają z możliwości cyfrowych i AI, jest Moderna, producent leków oraz szczepionki przeciw COVID-19. Być może niewiele osób zdaje sobie sprawę, że Moderna pojawiła się na rynku w 2010 jako startup zbudowany w oparciu o AWS Cloud Services. Firma wykorzystała rozwiązania chmurowe i algorytmy sztucznej inteligencji, żeby przyspieszyć prace rozwojowo-badawcze.

Chmura – najbardziej innowacyjne rozwiązania

Dziś potencjał chmury znajduje zastosowanie w wielu sektorach, a zainteresowanie możliwościami rośnie. Według portalu Statista już 67% firmowej infrastruktury bazuje na chmurze i jak podaje Gartner – 81% firm pracuje nad wdrożeniem rozwiązań multicloud. Jakie są najciekawsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania chmurowe? Znamy już wyniki konkursu „Best in Cloud” portalu Computerworld w kategoriach: bezpieczna chmura, projekty chmurowe, wydajność i integracja czy produkty ERP. Jednym ze zwycięzców jest PKO BP, który za cel postawił sobie zmigrowanie do chmury do 2025 roku 50 aplikacji. Eksperci podkreślają znaczenie rozwiązań chmurowych w zakresie przechowywania rosnącej ilości danych.

Kultura DevOps

Im bardziej rośnie popularność technologii chmurowych, tym większą rolę odgrywa dostęp do odpowiednich kompetencji. Dziś specjaliści i zespoły DevOps wspierają projekty cyfrowej transformacji, które wymagają nowego podejścia. Odpowiedzią jest kultura DevOps, która sprzyja szybkości i wydajności, a obecnie coraz częściej zwraca się uwagę na to, że zatrudnienie jednego specjalisty DevOps to dopiero początek promowania kultury DevOps w organizacji.

Podsumowanie

Sztuczna inteligencja i chmura wspierają podejście bazujące na innowacji w intensywnie rozwijających się sektorach, takich jak medycyna i biotechnologia. Szybsza digitalizacja wymaga nowych rozwiązań, a to oznacza nie tylko dostęp do kompetencji IT, ale także korzystanie z podejść i metodyk, które sprzyjają efektywności.

Obejrzyj webinar: Dlaczego warto mieć własny zespół DevOps?

Autorem wpisu jest:
Content Marketing Specialist

W JCommerce od 2019 roku. Pomaga tworzyć treści, które budują i umacniają wizerunek marki. Wspiera ekspertów IT i działy sprzedaży B2B.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.