Celem wdrożenia było stworzenie ujednoliconej platformy raportowej, integrującej dane ze wszystkich źródeł. Rozwiązanie Business Intelligence miało usprawnić proces raportowania i analiz głównie w obszarze sprzedaży i stanów magazynowych.

Z uwagi na rozpoczęte wdrożenia nowych systemów, w firmie CNH Industrial zaistniała potrzeba stworzenia ujednoliconej platformy raportowej, która zintegrowałaby dane ze wszystkich źródeł – zarówno tych istniejących jak i nowych. Ograniczenia techniczne powodowały, że w wielu przypadkach raportowanie musiało być wykonywane ręcznie lub poprzez proste raporty np. w narzędziu Microsoft Access. Dokonywano mało precyzyjnych analiz, które nie dostarczały wystarczających informacji. Sytuacja stała się bodźcem do podjęcia decyzji o konieczności implementacji zaawansowanego i dedykowanego narzędzia analityczno-raportowego.

Architektura rozwiązania Business Intelligence

Prace nad projektem i wdrożeniem rozwiązania powierzono specjalistom JCommerce z uwagi na ich doświadczenie i kompleksową znajomość dostępnych na rynku systemów Business Intelligence. Zaprojektowano dedykowane rozwiązanie, którego architekturę docelowo stworzyły:

 • Tematyczne minihurtownie danych (data marty) dla poszczególnych obszarów działalności, zoptymalizowane pod kątem raportowania
 • Zestaw procesów pozyskiwania danych (ETL) pozwalający na optymalne zasilenie hurtowni, podzielony na 2 etapy:
  – Etap I – zasilenie tabel obszaru pośredniego (stage) danymi transakcyjnymi
  – Etap II – przeniesienie danych z poziomu I do odpowiednich struktur hurtowni
 • Model danych
 • Raporty i analizy
   

baza zrodlowa CNH

Architektura rozwiązania

Zaimplementowane rozwiązanie zostało stworzone dla potrzeb raportowania i analiz prowadzonych w obszarach takich jak Sprzedaż, Stany magazynowe, Ewidencja samochodów ciężarowych, Raport połączeń telefonicznych, Planowane obciążenie, Wykorzystywane komponenty, Zamówienia, Kontrola jakości, Malowanie pojazdów.

Funkcjonalności rozwiązania Business Intelligence

Wdrożony system Business Intelligence usprawnił procesy raportowania i analiz, oferując użytkownikom funkcjonalności takie jak:

 • Szybkie i proste tworzenie zaawansowanych raportów i analiz z działalności firmy
 • Szeroki dostęp do informacji biznesowych
 • Przeprowadzanie wielowymiarowych analiz
 • Wsparcie procesu analizy danych poprzez zaznaczenie wartości wyjątkowych
 • Wizualizacja danych na wykresach
 • Eksport danych do wielu formatów
 • Łatwa dystrybucja raportów i możliwość zarządzania obiegiem informacji
 • Skuteczne przeszukiwanie i analizowanie dużych zbiorów danych
 • Dokonywanie porównań
 • Zaawansowane filtrowanie
 • Raportowanie ad-hoc

Technologia w służbie użytkownika

Do stworzenia wydajnej i przyjaznej platformy raportowej specjaliści JCommerce wykorzystali narzędzia kluczowych dostawców systemów klasy Business Intelligence. Połączenie technologii Oracle i IBM pozwoliło stworzyć rozwiązanie skrojone na miarę potrzeb użytkowników biznesowych. Wykorzystano:

 • Serwer bazodanowy Oracle 11g
 • IBM WebSphere DataStage i QualityStage Designer (ETL) – umożliwiające tworzenie przepływów ETL przy użyciu graficznego interfejsu (GUI)
 • IBM WebSphere DataStage i QualityStage Director (Administracja ETL) – służące do monitorowania i zarządzania procesami ETL
 • Cognos Connection – portal Business Intelligence udostępniający listę raportów i narzędzi do tworzenia analiz
 • Cognos Report Studio – dostępne za pomocą przeglądarki internetowej, pozwalający na: pracę z wykorzystaniem szablonów i zapytań, zaawansowane filtrowanie, agregację i dezagregację danych, dodawanie własnych kalkulacji i wyliczeń, harmonogramowanie i dystrybucję raportów do użytkowników oraz modyfikację raportu za pomocą własnoręcznie pisanego kodu JavaScript.
 • Cognos Query Studio – dostępne za pomocą przeglądarki internetowej, z możliwością wyboru jednego lub kilku ze sztywno określonej liczby wymiarów, agregacji i dezagregacji danych, sortowania i grupowania, filtrowania danych wg zadanych przez użytkownika parametrów. Ponadto, narzędzie umożliwia tworzenie szybkich raportów ad-hoc.
 • Erwin Data Modeler – narzędzie służące do projektowania logicznej i fizycznej warstwy modelu.
 • Framework Manager – aplikacja pozwalająca budować modele (frameworki), które wykorzystywane są w raportach. Umożliwia, między innymi, budowę wielowarstwowych modeli danych, wprowadzanie wielojęzyczności modeli (pakietów), filtrowanie danych na poziomie modelu oraz tworzenie biznesowej warstwy prezentacyjnej.

Korzyści biznesowe

Wdrożony system Business Intelligence zapewnił użytkownikom biznesowym szereg wyraźnych korzyści obejmujących obszar raportowania i analiz w większości działów firmy. Szczególnie docenione zostały następujące raporty i analizy:

 • Porównanie liczby części znajdujących się aktualnie na magazynie lub na linii produkcyjnej w danym okresie
 • Wykaz części aktualnie dostępnych bez planu użycia w danym okresie,
 • Monitorowanie oczekujących dostaw
 • Kalkulacja zaległości i opóźnień poszczególnych działów i wykaz nieskończonych zadań
 • Monitorowanie dostawców (ilości i terminów)
 • Kontrola jakości części
 • Raport czasu pracy poszczególnych komórek produkcyjnych
 • Wykaz zamówień
 • Monitorowanie wydajności oddziałów w dostawach części krytycznych
 • Raport planowanych obciążeń
 • Wykaz przewidywanych braków w najbliższym czasie
 • Porównanie planowanego zużycia materiałów z aktualnym

CNH Industrial

Międzynarodowa firma oferująca szeroką gamę maszyn rolniczych i budowlanych. Jej działalność obejmuje projektowanie, produkcję, sprzedaż i dystrybucję sprzętu na pięciu kontynentach. CNH działa w trzech segmentach: sprzętu rolniczego, sprzętu budowlanego i usług finansowych.

Autorem wpisu jest:
Business Intelligence Specialist

Od 2008 roku zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem i rozwijaniem systemów Business Intelligence, a także baz i hurtowni danych. Obecnie realizuje projekty w obszarach Microsoft Business Intelligence, IBM Cognos, Oracle BI oraz SAP BusinessObjects.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.