W ostatnich miesiącach 2020 roku transformacja cyfrowa w wielu firmach nabrała niespodziewanego przyspieszenia. Niejednokrotnie wdrożenia zaplanowane na przyszły rok są już w fazie ukończenia, a rozpoczynają się projekty uprzednio planowane w perspektywie dwu-, trzyletniej. Poniżej przedstawiam kilka trendów, wybranych spośród dwunastu wskazanych w corocznym raporcie Forrestera – „Predictions 2021”, European Edition.

Pandemia: katalizator zmian technologicznych

Oczywiście przyczyna przemian technologicznych nie jest powodem do dobrego nastroju. Pandemia zmieniła naszą rzeczywistość, wymusiła inną perspektywę spojrzenia na wiele modeli biznesowych, a nawet całych sektorów gospodarki. Nic nie jest oczywiste, a wiele firm musi znaleźć nowy pomysł na siebie, nowe formuły dotarcia do klientów i komunikacji z nimi. W wielu branżach z pomocą przychodzi właśnie technologia.

Sytuacja wymusza odwagę. W opozycji do postawy zachowawczej, wiele firm decyduje się na strategiczne inwestycje w rozwiązania technologiczne, do tej pory rozważane w kontekście planów na najbliższe lata. Które trendy warto będzie obserwować szczególnie uważnie?

Reorganizacja rynku finansowego

Organizacje, które kiedyś postawiły na cyfrowe kanały obsługi klienta, zdobywają teraz przewagę konkurencyjną. Od zawsze aktywnie reagowały na zmiany na rynku: odczytywały jego nastroje oraz rozpoznawały preferencje swojej grupy docelowej i szybko implementowały zmiany. Naturalna przewaga nad ich konkurencją stała się wyraźna w ostatnich miesiącach. Od dawna obserwujemy dynamiczny wzrost FinTechów i mocną pozycję, jaką zdobywają w starciu z klasycznymi bankami.

Elastyczność w połączeniu z ukierunkowaniem na Customer Experience sprawia, że nowoczesne firmy z sektora usług finansowych – zdaniem Forrestera – mogą spodziewać się dwucyfrowego wzrostu w 2021 roku.

Myślami w chmurach

Forrester szacuje, że w 2021 roku ponad jedna trzecia pracowników biurowych będzie stale pracować zdalnie. Praca w strukturze rozproszonej wymaga szczególnej uwagi w obszarach bezpiecznego dostępu do zasobów firmy i narzędzi operacyjnych. Nic dziwnego zatem, że szefowie działów IT otrzymali dodatkowe środki do swoich budżetów na wdrożenia w obszarach rozwiązań chmurowych i mobilnych, a także zabezpieczenia sieci i ograniczenia ryzyka. Ten trend będzie widoczny również w przyszłym roku. Firmy skoncentrują się na platformach opartych na chmurze, które zapewnią szybki dostęp do danych i dużą zdolność adaptacji.

Kultura organizacyjna i Employee Experience

W czasie, gdy zespoły pracują zdalnie w modelu rozproszonym, wyzwaniem jest podtrzymanie identyfikacji z firmą i dbanie o firmowe wartości. Rośnie rola Employee Experience (EX), na które składają się wszelkie kontakty z firmą przed rozpoczęciem współpracy, w trakcie, jak i po jej zakończeniu. W 2021 roku osoby na stanowisku CIO, odpowiedzialne za rozwój technologiczny i infrastrukturalny, będą dążyć do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Według przewidywań Forrestera osoby decyzyjne w firmach będą aktywnie zainteresowane wdrożeniem strategii Employee Experience, aby w kryzysowych czasach przyciągnąć do organizacji najlepszych specjalistów IT i skłonić ich do wiązania swoich planów na przyszłość z firmą.

Machine Learning zaangażowane w prewencję

Przeniesienie środka ciężkości na obsługę klienta online skutkuje wzrostem liczby oszustw bankowych, które mają miejsce właśnie w sieci. W 2020 roku zaczęliśmy jeszcze uważniej przyglądać się możliwym zagrożeniom, takim jak wyłudzenia czy oszustwa bankowe. Banki spodziewają się fali wyłudzeń kredytów, a skala tego zjawiska jest coraz większa i wymaga odpowiednich działań w obszarze zapobiegania i zwalczania nadużyć finansowych. Czy technologia może wspomóc te działania? Narzędzia Machine Learning działające w czasie rzeczywistym już teraz wspomagają walkę z oszustwami w obszarze finansowym, a w miarę jak technologia ta się rozwija – możliwości jej wykorzystania będą coraz większe.

Artificial Intelligence w dziale handlowym

Na podstawie swoich badań Forrester przewiduje, że w 2021 roku nawet 60% firm handlowych z obszaru B2B będzie korzystać z narzędzi i mechanizmów opartych na sztucznej inteligencji i procesach automatyzacji. Narzędzia wspierające grupowanie informacji i integracji z systemami CRM już dziś wyręczają pracowników w powtarzalnych zadaniach, dzięki czemu mogą oni przeznaczyć czas na analizę rynku czy budowę relacji z klientami.

Podsumowanie

W roku 2021 możemy spodziewać się wzrostu znaczenia technologii w skali wykraczającej poza naturalny trend obserwowany od lat. Od infrastruktury, poprzez produkty i usługi, aż po budowanie doświadczeń konsumenckich i pracowniczych w organizacji. Wszędzie możemy spodziewać się nowych rozwiązań i dynamicznego rozwoju znanych już technologii. Nowy porządek wymusza zmiany strategii rozwoju firm, odsuwa w cień część planów, by jednocześnie skupić uwagę i środki na tych, które wpisują się w nowe uwarunkowania rynkowe. Bez względu na to, czy celem jest zachowanie pozycji na rynku, czy zdobycie przewagi konkurencyjnej, środkiem do osiągnięcia zamierzonych rezultatów w najbliższych latach będzie technologia

Autorem wpisu jest:
International Account Manager

Adam posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży IT. W JCommerce jest odpowiedzialny za sprzedaż międzynarodową. Z wykształcenia absolwent filozofii oraz studiów podyplomowych z zakresu handlu zagranicznego, zarządzania projektami oraz marketingu cyfrowego. W wolnym czasie czyta książki i gra na gitarze.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.