Przeprowadzanie testów jest nieodłącznym etapem procesu rozwoju oprogramowania, na przeszkodzie jednak często stają braki w obrębie strategii testowania, brak dostępu do specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami lub problemy z ich rekrutacją. Rozwiązaniem jest usługa Testing as a Service, dzięki której elastycznie i od ręki zyskujemy dostęp do potrzebnych nam specjalistów. W dzisiejszym artykule przedstawiam możliwości i korzyści płynące z wyboru usługi Testing as a Service.

Wyzwania w zakresie testów oprogramowania

Często na etapie rozwoju oprogramowania okazuje się, że kompetencje testerów są niewystarczające lub zespół jest zbyt mały, aby poradzić sobie z ilością zadań. Rezultat? Problemy nawarstwiają się, a firma zamiast skupiać się na typowych dla siebie działaniach, zaczyna analizować braki w obrębie strategii albo otwiera żmudny proces rekrutacyjny. Jak wiemy, przy obecnym rynku pracownika trudno jest pozyskać w krótkim czasie zespół specjalistów z określonymi kompetencjami, a najczęściej są nam oni potrzebni „na już”. Trzeba też uwzględnić czas potrzebny na przeszkolenie testera. W pozyskanie nowych testerów trzeba więc wkalkulować koszt rekrutacji i przeszkolenia, ale też wziąć pod uwagę ewentualność rozwiązania z nimi umowy, gdy natężenie pracy się zmniejszy.

Czym jest Testing as a Service?

Testing as a Service to usługa, dzięki której mamy możliwość otsourcowania konkretnych zadań na etapie przeprowadzania testów oprogramowania. Zamiast wynajmować określonych specjalistów czy bazować na wiedzy jednego eksperta, zlecamy wykonanie danych testów zewnętrznemu partnerowi IT. Usługa Testing as a Service jest dostępna „na żądanie”, co oznacza, że to od klienta zależy, z jakich kompetencji, w jakim zakresie i w jakim czasie korzysta. Dodatkowo to usługa elastyczna, bo klient ponosi wyłącznie koszt wykonania konkretnych testów w wybranym przez siebie czasie. Dostawca usługi z kolei dostarcza klientowi dokładnie te kompetencje, które są potrzebne na danym etapie testów. Jak to działa? Wraz z dostępem do usług testerów otrzymujemy całą „chmurę umiejętności”, gdyż zespoły testerskie dobierane są tak, by spełniać określone wymagania w kontekście przeprowadzanych testów.

Testing as a Service – korzyści

Dzięki zespołowi specjalistów Partnera IT klient zyskuje dostęp do wielu różnych kwalifikacji oraz usług ekspertów z ponad 15-letnim doświadczeniem, mających:

 • nieograniczony dostęp do środowiska testowego,
 • najlepsze dostępne na rynku narzędzia do przeprowadzania testów, jak Cucumber, Selenium, Serenity, Jenkins, TestComplete, SoapUI i wiele innych,
 • certyfikację na różnych poziomach zaawansowania,
 • doświadczenie pracy w standardach: Tmap Next, ISTQB, TPI Next, ISO 29119, TMMi.

W przypadku skorzystania z Usługi Testing as a Service otrzymujemy dostęp do specjalistów z ugruntowaną wiedzą testerską. Partner IT będzie w stanie przygotować klienta na wprowadzenie niezbędnych zmian, przypisując do projektu zespół mający doświadczenie w usługach Quality Assurance. Taki zespół pomoże wypracować odpowiednią i spełniającą wymogi bezpieczeństwa strategię testów bądź zaproponuje odpowiedni plan naprawczy, tak aby udało się rozwiązać raz na zawsze wszystkie nawracające problemy. Partner IT, dzięki ścisłej współpracy, wspólnie z klientem będzie w stanie stworzyć zbiór dobrych praktyk i dobrać odpowiednią strategię. Korzyści dla klienta? Czerpanie z wiedzy eksperckiej dostawcy usług, monitorowanie przezeń postępów i przekazywanie niezbędnego know-how pracownikom.

Testing as a Service a tradycyjny outsourcing

Wiele firm decyduje się na outsourcing całych zespołów, często jednak potrzebujemy tylko dostępu do określonych usług w określonym czasie. Co więcej, koszty zatrudniania całego zespołu nieraz trudno uzasadnić z ekonomicznego punktu widzenia. Usługa Testing as a Service to elastyczność, dzięki której konkretni specjaliści są dostępni zawsze wtedy, gdy potrzebujemy ich kompetencji.

W ramach tej usługi przedsiębiorca otrzymuje szeroki zakres możliwości: od wdrożenia procesu testowego, przez przeprowadzenie niezbędnych testów, po przeszkolenie pracowników zleceniodawcy. W tym modelu outsourcingu wyłącznie określone czynności zlecane są firmie zewnętrznej specjalizującej się w przeprowadzaniu testów w środowisku symulacyjnym, odzwierciedlającym rzeczywiste środowisko klienta – w zależności od jego potrzeb. Taki model współpracy charakteryzują:

 • dostępność od ręki, dokładnie wtedy, kiedy potrzebujemy wsparcia,
 • dostosowanie do konkretnych wymagań biznesowych,
 • pełna skalowalność,
 • bardzo wysoki poziom niezależności testowania,
 • brak ukrytych kosztów, np. narzędzi czy środowisk testerskich,
 • możliwość wykonywania testów w chmurze.

Dodatkowe korzyści to proaktywne nastawienie specjalistów w obrębie testów wykonywanych w imieniu klienta. Dzięki usłudze w chmurze klient może zyskać poprawę samego procesu testowania bądź audyt już istniejącego procesu, a także dostęp do usług konsultingowych.

Sprawdź także: Cloud transformation

Od czego zacząć

Wymagania przedsiębiorców są bardzo zróżnicowanie pod kątem potrzeb i specyfiki projektów. Z tego względu warto rozważyć wdrożenie indywidualnie dopasowanego modelu współpracy z dostawcą usługi IT. Wraz z rozwojem współpracy między klientem a dostawcą usługi potrzeby zleceniodawcy mogą ewoluować, a partner IT musi mieć możliwość elastycznej reakcji i zmiany podejścia, jeśli to konieczne. Dlatego właśnie zaleca się, by zdecydować się na dostawcę mogącego zaoferować szeroką gamę modeli współpracy.

Jaka strategia będzie najlepsza dla Ciebie? Klientom dopiero rozważającym skorzystanie z tego typu usług proponuję na początek z reguły jedno- lub dwumiesięczny okres współpracy, podczas którego można przetestować usługi TaaS. W jego ramach możesz wypróbować wsparcie dla wybranego obszaru lub usługę jednorazowych testów i dzięki temu dokonać wyboru odpowiedniej strategii. Jak widać, ten model usługi bardzo łatwo wdrożyć w firmie. Założenia usługi Testing as a Service to bowiem elastyczność, dostępność, dopasowanie do potrzeb klienta, dzięki czemu bardzo łatwo skaluje się w zależności od poziomu intensywności współpracy.

Przeczytaj również: Minimalistyczny przypadek testowy

Autorem wpisu jest:
International Account Manager

Wspiera i doradza europejskim firmom, które poszukują specjalistów IT w modelu outsourcingowym, pomagając tym samym w budowie kompetentnych zespołów programistycznych.

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.