Technologia ma ogromny potencjał, żeby uczynić nasze życie lepszym, wygodniejszym i bezpieczniejszym. Większe od tego potencjału są chyba jedynie oczekiwania, które mamy w związku z rozwojem technologii: ma zlikwidować głód, nierówności społeczne, bariery ludzkiego organizmu. Jeśli jednak spojrzymy na pewne zjawiska technologiczne z nieco innej perspektywy, ten optymizm przestaje być już taki oczywisty.

Przyjrzyjmy się pozornie niekontrowersyjnej technologii rozpoznawania głosu, dzięki której działają, m.in. cyfrowi asystenci. Technologia ta działa już prawie w każdym smartfonie, dzięki czemu ułatwia życie ludziom na całym świecie. Jest tylko jeden warunek. Żeby komputer bez trudu mógł nas zrozumieć musimy mówić głosem Amerykanina, najlepiej białego. Każde odstępstwo od tego standardu wciąż wprowadza maszynę w zakłopotanie, o czym łatwo się przekonać rozmawiając z Siri po polsku lub nawet po angielsku z obcym dla Siri akcentem.

Brak zasad, brak zaufania

Podczas konferencji Technology in our Future Mobile World, która odbyła się podczas tegorocznych targów Mobile World Congress w Barcelonie, Marc Lavallee z The New York Times przytoczył wyniki ankiety, badającej opinie ludzi o przyszłości w kontekście rozwoju technologicznego. Wprawdzie 51% z nas wierzy, że Internet i inne technologie informacyjne mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju społecznego, ale niepokojąco dużo, bo aż 49% obawia się tego, do czego te technologie mogą zaprowadzić ludzkość w przyszłości. Ponadto aż 53% uważa, że rozwój sztucznej inteligencji będzie miał negatywny wpływ na życie ludzi w przyszłości i aż 72% jest zaniepokojonych ilością informacji o użytkownikach, które posiadają największe na świecie firmy technologiczne.

Technologia nie jest więc jedynie szansą. Budzi również uzasadniony strach. Do pewnego stopnia jest to wynik braku wiedzy – zawsze niepokoi nas to, co nieznane. Ale jest to też wynik braku jasnych zasad, na temat tego, jakie granice chcemy przekraczać, a które powinny zostać nieprzekroczone. W kontekście technologii mnożą się kolejne pytania: czy jesteśmy właścicielami danych, które tworzymy? Co jest ważniejsze: prywatność czy biznes? Priorytetem powinna być wolność czy bezpieczeństwo, interes jednostki, czy społeczeństwa? Wreszcie: czy technologia sprzyja bogaceniu się całego społeczeństwa, czy jest powodem wykluczenia?

Cyfrowe wykluczenie

W ciągu ostatnich kilkunastu lat Afryka stała się ogromnym rynkiem dla producentów urządzeń mobilnych. Popyt na smartfony jest tam ogromny i coraz więcej mieszkańców Afryki je posiada. Jednak wyciąganie na tej podstawie wniosku, że przestają być dzięki temu wykluczeni cyfrowo jest błędem. Okazuje się, że wielu z tych, których stać na kupno smartfona, nie stać na Internet (który z powodu braku infrastruktury jest w Afryce bardzo drogi), a urządzenie jest dla nich głównie pożądanym symbolem statusu.

Także w Europie zaczynają być już widoczne pewne niepokojące zjawiska, choćby te związane z rynkiem pracy. Faktem jest, że rozwój technologii powoduje wyparcie części zawodów, zwłaszcza tych najprostszych i nagorzej płatnych. Na ich miejsce tworzone są nowe – bardziej zaawansowane i lepiej płatne, ale trzeba pamiętać, że nie są to miejsca pracy dla tych, którzy pracę w wyniku przemian technologicznych stracili. Tym brakuje niezbędnych umiejętności i pieniędzy potrzebnych do zdobycia kosztownych kompetencji.

Informacja jako broń

Kilkanaście lat temu, podczas rewolucji internetowej wydawało się nam, że ogólnodostępna informacja i niczym nieograniczona możliwość komunikacji pomoże ludziom stworzyć społeczeństwo oparte na wiedzy i dialogu. Rzeczywistość okazała się jednak mniej wspaniała. Informacja została przekształcona w broń masowego rażenia, a Internet i social media są coraz większym zagrożeniem, odkąd stały się narzędziem w rękach wrogich rządów, radykalnych grup, czy zwyczajnych hejterów.

Lepsza przyszłość – dla kogo?

Kluczowe pytanie, na jakie należy sobie w tej sytuacji odpowiedzieć, brzmi więc: dla kogo właściwie tę lepszą przyszłość opartą na technologii tworzymy? Dla każdego człowieka na ziemi, jako jednostki? Dla całej ludzkości? Czy może dla środowiska? Może się wydawać, że to właściwie to samo. Co jest dobre dla jednostki, powinno być dobre dla społeczeństwa i środowiska, w którym żyjemy. Wiemy jednak, że tak nie jest i są to różne strony konfliktu interesów, które w dużej mierze wzajemnie się wykluczają.

Autorem wpisu jest:
International Account Manager

Wspiera i doradza europejskim firmom, które poszukują specjalistów IT w modelu outsourcingowym, pomagając tym samym w budowie kompetentnych zespołów programistycznych.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.