Tylko w kwietniu 2019 roku na świecie było zaplanowane blisko 50 konferencji poświęconych technologii blockchain. Taka liczba wydarzeń wiąże się z ogromnym wysiłkiem organizacyjnym, zaangażowaniem wielu ludzi i jeszcze większych pieniędzy. Czy jednak tak duży szum medialny wokół jednej z wielu technologii informatycznych wiąże się z jej powszechnym zrozumieniem? Wciąż funkcjonuje bardzo wiele mitów i niedomówień, a także emocji budowanych przez spektakularne wzrosty i spadki na kursie bitcoina. Ale czym tak naprawdę jest blockchain, technologia, o której tak wiele się mówi, a którą niewiele osób tak naprawdę rozumie?

Czym jest blockchain?

Podczas odbywającej się w kwietniu 2019 roku w Dubaju konferencji The Future Blockchain Summit, w której miałam okazję uczestniczyć, uwaga skupiała się przede wszystkim na konkretach. Ambicją organizatorów bez wątpienia było pokazanie, że blockchain to poważna technologia, a nie kolejna bańka spekulacyjna, jak słynna bańka internetowa (dot-com boom) czy ta na rynku nieruchomości z 2008 roku. Prezentowane były więc twarde fakty i – przede wszystkim – firmy, które już wykorzystują tę technologię w swoim produktach i usługach.

Ale zacznijmy od początku, czyli od wyjaśnienia, czym jest, a czym nie jest blockchain. W najprostszej definicji jest to taka struktura danych, w której te dane są uporządkowane w bloki. Każdy taki blok jest nośnikiem informacji. Wymiana informacji powoduje dodanie kolejnego bloku, bezpośrednio odwołującego się do bloku, który występuje przed nim – tak powstaje łańcuch bloków, czyli właśnie blockchain. Informacje nie są „nadpisywane” ani zmieniane, co znaczy, że łańcuchy zawierają wszystkie poprzednie wersje danej informacji. Dodatkowo każdy z takich bloków danych przechowywany jest przez sieć użytkowników blockchaina w wielu identycznych kopiach. Taka decentralizacja uniemożliwia fałszowanie informacji, ponieważ każda kopia jest weryfikowana pod kątem zgodności z innymi wersjami. I to właśnie stanowi o niezwykłości tej technologii – umożliwia przesyłanie informacji w sposób bezpieczny, który blokuje możliwość fałszerstwa.

Pomimo tego że media często piszą o nieograniczonych możliwościach wykorzystania tej technologii, tak naprawdę blockchain posiada trzy podstawowe zastosowania:

 • Data notarization – łańcuchy bloków pełnią funkcję zdecentralizowanych „notariuszy”, przechowują więc pochodzenie danych, potwierdzają ich zgodność i prawo własności.
 • Smart contracts – dzięki możliwości zapisania w blokach określonych reguł, inteligentne kontrakty mogą automatyzować wykonywanie logiki biznesowej w celu wymiany danych, wartości i egzekwowania zasad.
 • Value exchange (kryptowaluty) – transakcje odbywają się bezpośrednio w trybie peer-to-peer między stronami transakcji, oszczędzając czas i koszty związane z pośrednikami, jak również eliminują asymetrię danych i konieczność ich uzgadniania.

Blockchain to technologia jak każda inna – posiada więc zarówno mocne, jak i słabe strony, a także obszary zastosowań, w których sprawdza się najlepiej. Zarówno jej potencjalne zastosowania, jak i te już wdrożone, są jednak imponujące i tutaj tkwi tajemnica jej popularności. The Future Blockchain Summit, wbrew swojej nazwie, udowodniło, że rewolucja blockchain jest bliższa, niż wielu z nas może się wydawać.

A oto kilka przykładów blockchaina wykorzystanego w praktyce:

Blockchain: Energy Management System (Voltex)

Firma Voltex to szwajcarski producent systemu do zarządzania energią opartego na technologii blockchain i smart contracts. System umożliwia nie tylko handel energią przez jej wytwórców (także gospodarstwa domowe, np.: dzięki domowym panelom słonecznym) z wykorzystaniem smart contractów, ale także analizę danych dotyczących własnej produkcji i zużycia, potencjalnych zysków ze sprzedaży itd. Pozwala również na optymalizację zużycia, a dzięki temu i kosztów energii, co jest szczególnie ważne w przypadku produkcji energii ze źródeł odnawialnych, które często są uzależnione od określonych warunków środowiskowych (np.: nasłonecznienia czy prędkości wiatru).

System transakcyjny P2P

Upowszechnienie się płatności elektronicznych coraz częściej zupełnie eliminuje płatności w gotówce. Z jednej strony oznacza to wygodę, ale z drugiej: uzależnienie od pośredników – takich jak operatorzy kart płatniczych, systemów do transakcji internetowych – a także od banków. Ich pośrednictwo wiąże się oczywiście z kosztami operacyjnymi, które w niektórych sytuacjach mogą być nawet wyższe od wartości gotówki, która bierze udział w tych transakcjach. Firma HumanpayX proponuje więc rozwiązanie, które umożliwia dokonywanie bezpośrednich płatności pomiędzy kupującym a sprzedawcą z wykorzystaniem telefonu komórkowego i czytnika kodów kreskowych lub QR Codes. System wykorzystuje oczywiście blockchain, pozwalając na płatności wszystkimi dostępnymi kryptowalutami i eliminując z procesu pośredników i dodatkowe koszty.

Blockchain w IoT

Pomimo rosnącej popularności IoT i urządzeń smart home okazuje się, że użytkownicy wykazują coraz mniejszy poziom zaufania dla tego typu rozwiązań. Producenci obserwują, że coraz więcej urządzeń typu smart nie jest podłączone do sieci, więc tak naprawdę nie wykorzystuje się ich najważniejszych funkcjonalności związanych z IoT. Powodem jest strach o bezpieczeństwo danych, utratę prywatności, a także kwitnący proceder handlu danymi, na którym zarabiają producenci, a nie użytkownicy udostępniający własne dane. Dlatego właśnie firma Bloomyt stworzyła system, który ma nie tylko zabezpieczać dane przesyłane w ramach integracji urządzeń w IoT, ale także oddawać użytkownikom prawo do handlu własnymi danymi (za pośrednictwem blockchaina rzecz jasna). Z jednej strony umożliwia to użytkownikom odzyskanie kontroli nad własną prywatnością, ale także zachęca ich do dzielenia się swoimi danymi (i zarabiania na nich). Z drugiej strony firmy zyskują dostęp do danych ze swoich urządzeń – które dzięki platformie mają coraz rzadziej być odłączone od sieci – a także większe zaangażowanie użytkowników.

Podsumowanie

Blockchain przestaje być technologią odległej przyszłości, stając się technologią naszego „tu i teraz”. Już teraz bowiem inteligentne urządzenia stanowią realną pomoc zarówno w codziennym życiu, jak i w rozwiązaniach biznesowych. W artykule przytaczam oczywiście zaledwie kilka przykładów firm, które wykorzystują technologię blockchain jako podstawę swojego modelu biznesowego. Ale tego typu udane projekty pozwalają popularyzatorom tej technologii na przebicie się przez szum medialny i trafienie do konsumentów z konkretnymi propozycjami, które mogą im pomóc w codziennym życiu.

Przeczytaj także: Blockchain w Smart City

 

 

Autorem wpisu jest:
International Business Development Manager

W JCommerce odpowiedzialna za sprzedaż międzynarodową i współpracę z krajami skandynawskimi oraz krajami Beneluksu. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie w obszarze procesów rekrutacyjnych i outsourcingu procesów biznesowych. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Kolegium Języka Biznesu na Uniwersytecie Śląskim.


Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.