Szybkie gromadzenie danych z systemem SFA w Samsung

Tomasz Krupa | E-commerce | 24 grudnia 2006

Jak system mobilny Sales Force Automation rozwiązał problem czasochłonnego zbierania danych w Samsung Electronics Polska.

W firmie Samsung zaistniała potrzeba wdrożenia rozwiązania, które integrowałoby działania promotorów (trade marketerów zajmujących się ekspozycją produktów i marki w punktach sprzedaży) oraz zbieranych przez nich danych w jedną całość. Zaimplementowany system miał ponadto umożliwiać generowanie specjalnych analiz na potrzeby zarządu.

Należy podkreślić, że dotychczas w firmie Samsung żadne aplikacje wspomagające prace w tym zakresie nie były używane. Dane gromadzono i zapisywano ręcznie, a następnie wprowadzano do arkusza kalkulacyjnego, co pochłaniało cały jeden dzień roboczy w każdym tygodniu. Co więcej, brakowało narzędzia, które pozwoliłoby w pełni wykorzystać ich potencjał. W celu wyeliminowania powyższych trudności w firmie Samsung podjęta została decyzja o wprowadzeniu systemu klasy SFA (Sales Force Automation).

System SFA – efektywne wsparcie dla trade marketingu

Marketing Data System (MDS) został specjalnie zaprojektowany do wspomagania pracy trade marketerów. Składa się z dwóch części: centralnej i tej przeznaczonej dla pracowników terenowych.

Część centralna, dostępna za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej, jest obsługiwana przez pracowników biurowych w głównej siedzibie firmy i służy do:

  • planowania i monitorowania działań trade marketerów,
  • kontroli bieżących oraz okresowych wyników ich pracy,
  • zbierania danych z rynku (takich jak udział na półce poszczególnych produktów czy też dystrybucja),
  • analizy zgromadzonych danych,
  • weryfikacji problemów lojalnościowych,
  • raportowania ad hoc.

Druga część systemu zainstalowana na komputerach przenośnych (Pocket PC) jest obsługiwana przez pracowników terenowych i umożliwia:

  • pełną pracę online/offline, wykorzystując do tego położenie GPRS/UMTS,
  • wprowadzanie i archiwizowanie danych przez pracowników, dzięki czemu umożliwia przełożonym łatwy dostęp do informacji o aktualnym stanie rynku.

Wszystkie zlecone prace wykonane zostały w sposób profesjonalny i rzetelny, z najwyższą starannością, na wysokim poziomie merytorycznym oraz zgodnie z przyjętym harmonogramem i przy zachowaniu wszelkich ustalonych kosztów.”
Anna Gembacka, Senior Marketing Manager w Samsung

5 korzyści z wdrożenia systemu SFA, czyli co zyskała firma Samsung?

1) Zmniejszenie kosztów

Szybsze, elastyczne reakcje na zmiany rynku pozwoliły na znaczne zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz usprawnienie procesów biznesowych.

2) Oszczędność czasu

Dzień, który dotychczas był poświęcany na zbieranie danych, od tej pory mógł być wykorzystywany przez trade marketerów do realizacji bieżących zadań.

3) Dostosowanie do użytkownika

Aplikację dostosowano do indywidualnych potrzeb użytkowników pod względem funkcjonalności. Nacisk położono na efektywność procesów i wydajność informacji, co przełożyło się na skuteczność sprzedaży.

4) Dostęp do informacji

Integracja danych z wielu źródeł w jednym systemie informatycznym umożliwiła kadrze menadżerskiej łatwy wgląd w najważniejsze informacje. Uzyskano możliwość przeprowadzenia szybkich analiz i raportowania, co bezpośrednio wspomogło podejmowanie decyzji i zarządzanie przedsiębiorstwem.

5) Rozwój

System jest skalowalny i może być stale udoskonalany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb jego użytkowników.

„Wszystkie zlecone prace wykonane zostały w sposób profesjonalny i rzetelny, z najwyższą starannością, na wysokim poziomie merytorycznym oraz zgodnie z przyjętym harmonogramem i przy zachowaniu wszelkich ustalonych kosztów.” – tak współpracę podsumowała Anna Gembacka, Senior Marketing Manager w firmie Samsung.

Samsung Electronics Polska Sp. z o. o.

Światowy lider w zakresie rozwiązań informatycznych i posiadający obecnie ponad 200 oddziałów na całym świecie. Oferta firmy obejmuje sprzęt gospodarstwa domowego, taki jak telewizory, monitory, drukarki, lodówki i pralki, a także wiodące produkty z branży telekomunikacyjnej, takie jak smartfony i tablety.

Autorem wpisu jest:

Project ManagerHead of Delivery

Odpowiada za realizację projektów polskich i zagranicznych, zarządzając cyklem projektowym od wyceny, poprzez analizę, aż do wdrożenia i po utrzymanie. Podlegają mu osoby specjalizujące się zarówno w technologiach webowych (ASP.NET MVC), mobilnych (Windows Phone), usługach (Web API, WCF, Web Services) oraz zajmujące się kastomizacją rozwiązań Microsoft (CRM, SharePoint, Biztalk)

Dodaj komentarz: