System mobilny SFA podstawowym narzędziem pracy handlowca

Tomasz Krupa | Bazy danych | 16 marca 2009

Automatyzacja procesów merchandisingowych, usprawnienie komunikacji między pracownikami terenowymi oraz umożliwienie pracy online to główne wyzwania, jakim miał sprostać system SFA w Grupie Cersanit (obecnie Rovese SA).

Dotychczas przedstawiciele handlowi firm Cersanit SA i Opoczno SA raportowali swoją pracę poprzez papierowe dokumenty wypełniane w odwiedzanych punktach sprzedaży. Następnie dane te były ręcznie wprowadzane do formularzy, a te przesyłane do centrali firmy. Dyrektorzy regionalni w każdym tygodniu analizowali zebrane informacje i na ich podstawie tworzyli raporty dla swoich przełożonych.

Wniosek? Te same dane były przetwarzane na trzech różnych poziomach, zanim stały się realnym źródłem informacji.

Dodatkowym utrudnieniem był brak jednej spójnej bazy klientów, w efekcie czego kadra zarządzająca nie posiadała na bieżąco informacji o prowadzonych działaniach sprzedażowych.

Aby usprawnić te procesy, efektywniej zarządzać pracą przedstawicieli handlowych oraz w pełni zautomatyzować zamawianie i weryfikację materiałów marchandisingowych firma Cersanit SA oraz Opoczno SA zdecydowały się na wdrożenie rozwiązania klasy SFA – Trade Marketing System (TMS).

Dwa w jednym – kompleksowe narzędzie pracy handlowca

System TMS dedykowany jest firmom, które na dużą skalę prowadzą działania sprzedażowe i marketingowe w terenie, za pośrednictwem przedstawicieli handlowych. TMS zbudowany jest z dwóch części logicznych, z których każda posiada odmienną funkcjonalność i przeznaczona jest dla innych użytkowników.

Część centralna – dostępna przez dowolną przeglądarkę internetową, dedykowana osobom pracującym w siedzibie firmy (specjaliści i menadżerowie działów: marketingu, merchandisingu, sprzedaży i analiz). Pozwala na dokładne śledzenie efektywności pracowników, szybkie dedykowanie zadań oraz podejmowanie decyzji.

Część mobilna – przeznaczona dla przedstawicieli handlowych pracujących w terenie, zainstalowana na urządzeniach typu Pocket PC. Zawiera wszelkie niezbędne handlowcom informacje na temat obsługiwanych punktów sprzedaży oraz materiałów merchandisingowych.

System posiada również funkcjonalności analityczne, które umożliwiają dyrektorom regionalnym szybki dostęp do informacji o aktualnych działaniach podległych im pracowników terenowych, a wyższej kadrze menedżerskiej wgląd w kluczowe dane przedstawione w formie przejrzystych raportów. Wymiana wszelkich danych z serwerem realizowana jest na bieżąco, dzięki synchronizacji.

Korzyści biznesowe

Udoskonalenie pracy

Wdrożenie dokładnie dopasowanego systemu TMS pozwoliło w pełni zautomatyzować procesy merchandisingowe, rozwiązać problemy komunikacyjne pomiędzy pracownikami terenowymi a centralą firmy oraz poddać szczegółowym analizom zebrane informacje. Ponadto kadra menedżerska oraz pracownicy znajdujący się w centrali (dział marketingu, merchandisingu, sprzedaży i analiz) wyposażeni zostali w narzędzie umożliwiające definiowanie zadań poszczególnych regionów, czy nawet pojedynczych przedstawicieli handlowych.

Dostęp do informacji

Stworzona jednolita baza klientów zapewniła wszystkim pracownikom dostęp do najaktualniejszych danych z rynku sprzedaży.

Oszczędność czasu

Duże korzyści odnotowali również regionalni przedstawiciele handlowi. Dzięki pracy online, bezpośrednio w punkcie sprzedaży oszczędzają czas, który dotychczas musieli poświęcać na przepisywanie gromadzonych informacji i przesyłanie ich do centrali firmy.

Grupa Rovese (dawniej Cersanit)

Jedna z wiodących firm produkcyjnych na rynku europejskim z polskim kapitałem. Zajmuje się produkcją i sprzedażą wyrobów ceramiki sanitarnej, płytek ceramicznych, kabin prysznicowych, wanien i brodzików akrylowych, mebli łazienkowych oraz innych artykułów służących do wyposażenia łazienek. Jest właścicielem takich marek jak Cersanit, Opoczno, Meissen Keramik. Grupa prowadzi działalność na rynku polskim oraz poza granicami kraju (rynki Europy Wschodniej oraz kraje Unii Europejskiej). Od 1998 notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Autorem wpisu jest:

Project ManagerHead of Delivery

Odpowiada za realizację projektów polskich i zagranicznych, zarządzając cyklem projektowym od wyceny, poprzez analizę, aż do wdrożenia i po utrzymanie. Podlegają mu osoby specjalizujące się zarówno w technologiach webowych (ASP.NET MVC), mobilnych (Windows Phone), usługach (Web API, WCF, Web Services) oraz zajmujące się kastomizacją rozwiązań Microsoft (CRM, SharePoint, Biztalk)

Dodaj komentarz: