Jak zarządzać kilkoma dużymi serwisami internetowymi, które generują ruch rzędu kilkuset tysięcy odwiedzających miesięcznie? Przed analogicznym zadaniem stanęła Polska Organizacja Turystyczna. Budowę autorskiego systemu CRM zlecono firmie JCommerce.

Celem projektu było stworzenie systemu portalowego obejmującego system CMS, katalog obiektów oraz aplikację konkursową.

System CMS, poza standardowymi modułami, miał obsługiwać: bazę kontaktów, galerię, budowanie formularzy, zarządzanie wydarzeniami, prowadzenie sond, zarządzanie banerami. System miał obsługiwać wiele instancji, portali, które współdzielą ze sobą część zasobów plikowych takich jak zdjęcia czy pliki dokumentów.

Rozwiązanie

System został zbudowany w oparciu o Joomla 1.7.x, co umożliwia uruchomienie wielu instancji systemu w ramach jednej instalacji. Każda instancja posiada własną bazę danych. Rozwiązanie obsługuje kilkaset tysięcy odwiedzających miesięcznie.

Bieżące wsparcie technologiczne

W ramach obsługi serwisowej JCommerce prowadziło bieżący monitoring działania serwerów oraz aplikacji. Klient posiadał dostęp do Systemu Obsługi Zgłoszeń, poprzez który zgłaszane były informacje o problemach. Dostępność rozwiązania ustalona była na poziomie 99%, jednak czas naprawy pojedynczej awarii nie mógł przekraczać 4h od momentu wystąpienia problemu. Dodatkowo Service Level Agreement (SLA) określał maksymalne obciążenia sprzętu i czasy odpowiedzi poszczególnych elementów rozwiązania – co nakładało na JCommerce obowiązek optymalizacji i administracji wszelkimi zmianami w rozwiązaniu.

Rozwiązanie obejmowało następujące serwisy:

http://polska.travel
http://pot.gov.pl
http://poland-convention.pl
http://aktualnosciturystyczne.pl
http://zarabiajnaturystyce.pl
http://krainaodry.pl
http://chopinthecourse.com

Klient

Polska Organizacja Turystyczna jest narodową organizacją turystyczną wspierającą podmioty, które zajmują się turystyką. Organizuje stoiska narodowe na największych krajowych i zagranicznych targach turystycznych, na których wystawcami są przedstawiciele branży i samorządów. Jej celem jest wypromowanie Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów, nowoczesnego, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. Działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej prowadzone są zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Autorem wpisu jest:
Radosław Chmielewski

Od 2004 roku zajmuje się zarządzaniem projektami w IT. Absolwent studiów magisterskich na kierunku marketing i zarządzanie oraz studiów podyplomowych dotyczących zarządzania projektami. W JCommerce od kwietnia 2010 roku kieruje dużym zespołem Java, realizując zadania m.in. dla INGBank Śląski, Skanska SA, Skanska Property Poland, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Dodaj komentarz

Komentarze:

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych,
• w celach rekrutacyjnych;
• w celach przyszłych rekrutacji.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.