Informatyczne systemy klasy ERP są we współczesnym handlu bardzo szeroko wykorzystywane. Podobnie jak w przypadku wielu innych aspektów funkcjonowania człowieka, także i tutaj wpływ technologii jest bardzo wyraźny – zakupy i płatności internetowe zrewolucjonizowały sposób, w jaki kupujemy i w jaki sposób sprzedajemy, a zmiany te dotyczą właściwie wszystkich branż, od handlu nieruchomościami, usługami turystycznymi, samochodami, ubraniami, sprzętem elektronicznym, po leki i artykuły spożywcze. Konkurencja jest spora, a jedynym sposobem na jej prześcignięcie jest biegłość w wykorzystaniu narzędzi, które umożliwiają dotarcie do właściwego klienta w odpowiednim czasie, a także – co nie mniej ważne, sprawną realizację zamówienia, dzięki czemu zadowolony klient stanie się naszym ambasadorem. Jakie narzędzia będą szczególnie przydatne w handlu?

Najlepiej jeśli firma zajmująca się działalnością handlową, posiada zintegrowany zestaw narzędzi informatycznych, które umożliwiają zarządzanie sprzedażą, dostępnością towarów, realizacją zamówień i obsługą reklamacji za pomocą jednego systemu, z jedną bazą danych. Słowem, systemu który będzie umożliwiał zarządzanie całą firmą, we wszystkich aspektach jej działalności. Oczywiście nie każda firma będzie potrzebowała takich samych funkcjonalności. Samo pojęcie sprzedaży jest bowiem bardzo pojemne, a firmy handlowe mają bardzo zróżnicowany profil, a przede wszystkim skalę działania. Na potrzeby tego artykułu podzielę je jednak na trzy najważniejsze kategorie, które biorą pod uwagę relacje z klientem:

 • Sprzedaż detaliczna (bezpośrednia)
 • Sprzedaż hurtowa
 • Platformy B2B/B2C (e-commerce)

Sprzedaż detaliczna

W przypadku sprzedaży detalicznej bardzo istotny jest aspekt bezpośredniej obsługi klienta. Sprzedawca chce, żeby klient po dokonaniu zakupu miał pozytywnie wrażenia i dobrze oceniał sprawność działania sklepu. Wszystkie opóźnienia, pomyłki lub brak oczekiwanych przez klienta informacji, które mogą wynikać z braku odpowiednich narzędzi, zniechęcają go do powrotu i kolejnych zakupów w przyszłości. Do kształtowania pozytywnego wizerunku i usprawnienia obsługi pomocne więc będą narzędzia pozwalające między innymi na przyśpieszenie tworzenia dokumentów (faktur, e-paragonów, dokumentów zwrotów i reklamacji), odszukiwanie informacji o dostępności towarów oraz obsługę programów lojalnościowych. Programy lojalnościowe muszą bazować na danych zbieranych o kliencie, wymagają więc narzędzi umożliwiających ich efektywne, bezpieczne i zgodne z prawem przetwarzanie.

Inne przydatne funkcjonalności:

 • obsługa kodów kreskowych;
 • możliwość rejestracji w systemie dodatkowych wartości, podyktowanych przez specyfikę naszej działalności, np. numeru partii, numeru seryjnego lub innych wartości takich jak rozmiar obuwia;
 • możliwości prezentacji stanów magazynowych, rejestracji dokumentów sprzedaży oraz reklamacji;
 • zarządzanie usługami serwisowymi;
 • w przypadku, gdy system obsługuje wiele zintegrowanych punktów sprzedaży, ważne będzie, żeby oprócz informacji o ilości towaru dostępnego w danej lokalizacji, istniała również możliwość sprawdzenia dostępności oraz zamówienia towaru z innej lokalizacji.

Sprzedaż hurtowa

W przypadku sprzedaży hurtowej niezbędne są narzędzia, wykorzystujące informacje ze wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa oraz funkcjonalność CRM. Podstawową informacją dla każdego sprzedawcy jest dostępność towaru. Sprzedawca musi być pewien, że towar dotrze do klienta w odpowiednim czasie oraz ilości. Wszelkie opóźnienia w dostawie mogą negatywnie wpłynąć na kolejne transakcje z klientem. Dlatego system powinien, oprócz funkcjonalności pozwalających na sprawne dodawanie zamówień, posiadać również funkcjonalności monitorujące ich realizację, a w przypadku wystąpienia opóźnień, pozwalające na wskazanie nowej daty realizacji i kontakt z klientem. Pozwala to na utrzymanie pełnej kontroli nad sytuacją, a przez to zniwelowanie negatywnych skutków ewentualnych opóźnień realizacji zamówienia.

Narzędzie pozwalające na automatyczne wyliczenie możliwego terminu realizacji zamówienia klienta, jest bardzo pomocne w przypadku braku towaru na magazynie lub gdy musi zostać on dopiero wyprodukowany dla klienta. System jest w stanie w szybki sposób obliczyć możliwe daty dostawy lub daty zakończenia produkcji z uwzględnieniem dostępności materiałów, nawet gdy trzeba je będzie wcześniej zamówić. Dzięki temu pracownik sprzedaży ma dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, może prezentować klientowi rzetelne oferty, zawierające wiarygodny czas realizacji zamówienia.

Jak widać, w przypadku sprzedaży hurtowej, niezwykle ważne jest posiadanie zintegrowanego systemu, który pozwoli na dostęp w czasie rzeczywistym do danych przetwarzanych w innych częściach firmy, takich jak magazyn, produkcja, czy dział zakupów.

Platformy B2B/B2C (e-commerce)

W celu zwiększenia sprzedaży większość firm prowadzi sprzedaż również w Internecie. Dzięki temu znacząco zwiększa rynek potencjalnych klientów. W tym celu system ERP powinien być uzupełniony o interfejs, zapewniający integrację z dowolnymi platformami sprzedażowymi (więcej na ten temat: e-commerce nie kończy się na sklepie internetowym). W przypadku uruchomienia platformy B2B dodatkowo zmniejsza się obciążenie pracowników działu sprzedaży, gdyż większość pracy, związana z zamówieniem, wykonywana jest przez samych klientów.

Autorem wpisu jest:
Senior ERP Consultant

Swoją przygodę związaną z systemami ERP rozpoczął w 2009 roku. Od tego czasu uczestniczył w kilkudziesięciu projektach dla klientów z branż: usługowej, handlowej, produkcyjnej, energetycznej oraz e-commerce. Od 2014 roku zaangażowany w projekty wdrożeniowe systemu Microsoft Dynamics NAV oraz Microsoft Dynamics CRM.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.