Na początek chciałbym zaproponować ćwiczenie. Przeczytaj następujące trzy tezy: 1. Pracownicy są zawsze leniwi i nie chce im się pracować. 2. Każdy pracownik jest złodziejem i czeka na okazję, aby ukraść mienie firmowe. 3. Wszyscy pracownicy nie mają wiedzy i czekają na wytyczne pracodawcy. Zgadzasz się z nimi? Czy może czytając je poczułeś się nieswojo?

Myślę, że jeśli jesteś, lub na jakimś etapie swojej kariery zawodowej byłeś czyimś pracownikiem, raczej nie chciałbyś, żeby ktokolwiek miał takie zdanie o Tobie. W końcu jesteś ambitny, uczciwy, sumiennie wykonujesz swoje obowiązki i masz bogatą wiedzę o pracy, którą wykonujesz. Dlaczego zatem zwykle tak trudno dostać odpowiednią przestrzeń do podejmowania ważnych dla firmy decyzji?

Specjalista na etacie

Codziennie w pracy spotykamy osoby, których stanowisko to „specjalista ds. [nazwa dziedziny]”. Kim zatem jest taki specjalista? Słownik języka polskiego PWN mówi dość jasno, że jest to «człowiek odznaczający się gruntowną znajomością jakiejś dziedziny». Dla większości z nas specjalista to właśnie ekspert, ktoś kto posiada szczegółową wiedzę na temat branży lub obszaru, w którym pracuje. Czy firma zatrudniająca specjalistę, nie powinna zatem wierzyć, że jest to właściwa osoba na tym miejscu i jeśli tylko pozwoli mu się na działanie w zgodzie z jego wiedzą i doświadczeniem, będzie to przynosiło firmie same korzyści?

Samozarządzanie w zespole

„Skąd pomysł, że 5 dorosłych osób nie jest w stanie podjąć dobrej decyzji?” – zapytał kiedyś Paweł, członek mojego zespołu, podczas jednej z dyskusji na temat Scruma. Niezwykle ciekawe jest to, że w wielu organizacjach wciąż pokutuje przekonanie, że w każdym zespole musi pracować manager, który w imieniu swojego zespołu będzie podejmował decyzje, które będą dzięki temu racjonalne i odpowiednie.

Dowiedz się więcej: Dlaczego Sprinty bywają nieudane?

Wróćmy zatem do trzech tez, które przedstawiłem na początku tego artykułu. Jeśli zgodzimy się, że są błędne, a pracownicy są z natury pracowici, nie kradną i posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, to co stoi na przeszkodzie, aby proces decyzyjny przekazać poszczególnym pracownikom i zespołom? Czy nie lepiej i bezpieczniej wykorzystać wiedzę, doświadczenie i polegać na odpowiedzialności nie jednej, ale aż np.: 5 osób i pozwolić im na samoorganizację, dać przestrzeń na podejmowanie decyzji i pozwolić im na mierzenie się z ich konsekwencjami?

Obawa przed utratą władzy

To przede wszystkim lęk przed utratą władzy jest moim zdaniem głównym czynnikiem blokującym decyzję o wprowadzeniu samozarządzających się zespołów. Jednak poczucie bezpieczeństwa kadry zarządzającej, oparte na wrażeniu kontroli, bywa bardzo złudne – przecież pracownicy zawsze znajdą sposób, żeby obejść niewygodne dla nich procedury firmowe.

Warto też pamiętać, że kontrola jest narzędziem bardzo kosztownym. Wymaga środków i zaangażowania. Efektywniej i taniej jest stworzyć kulturę organizacji, opartą na zaufaniu i transparentności, która umożliwia funkcjonowanie samozarządzających się zespołów.

Jeśli pozwolimy pracownikom na samoorganizację, podejmowanie decyzji i mierzenie się z ich konsekwencjami, dajemy im poczucie sprawczości i odpowiedzialności. Istnieje bardzo duża szansa, że w zamian za to odpłacą się znacznie większym zaangażowaniem i lojalnością. Samozarządzanie wymaga jednak również pracy ze strony osób na najwyższych stanowiskach w firmie – przede wszystkim w zakresie komunikacji i transparentności. Nie można przecież zrzec się władzy, nie dając pracownikom pełnych informacji o czynnikach, które mają kluczowe znaczenie dla podejmowanych przez nich decyzji.

Samozarządzanie to przyszłość

W Scrumie zrezygnowano z hierarchii na rzecz samoorganizujących się zespołów. Przyświecało temu przeświadczenie, że grupa specjalistów w porozumieniu z Klientem jest w stanie wypracować najlepsze rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące zarówno dla Klienta, zespołu, jak i firmy, w której pracują. Należy przy tym zaznaczyć, że ten model współpracy nie jest teoretyczny czy eksperymentalny, a działa w praktyce już od wielu lat. O jego skuteczności mogą zaświadczyć członkowie zespołów rozwijających oprogramowanie, w których samoorganizacja poprawiła wydajność, komunikację i jakość wykonywanej pracy.

Z doświadczeń firm IT, w których samozarządzające zespoły są już standardem, mogą z powodzeniem korzystać także firmy z innych branż. I dzięki temu odkryć zaskakująco duże pokłady zaangażowania, kreatywności i przede wszystkim odpowiedzialności u swoich pracowników.

Samoorganizacja – jak zacząć?

Przejście z hierarchicznego stylu zarządzania na rzecz samoorganizujących się zespołów wymaga bez wątpienia głębokiej zmiany paradygmatu myślenia. Większość z nas została wychowana w środowisku, gdzie hierarchia była (lub wciąż jest) istotną normą otaczającej nas rzeczywistości: w szkole, na studiach czy w pracy. Odrzucenie starych nawyków na rzecz nowych wartości jest więc procesem trudnym, który wymaga od managerów, ale także samych pracowników, spojrzenia w głąb siebie i zredefiniowania priorytetów, jakimi się kierują.

***

Przeczytaj również: 8 sprawdzonych kryteriów wyboru metodyki zarządzania projektami

 

Autorem wpisu jest:
Scrum Master

Scrum Master w JCommerce. Wierzy w empiryzm i iterację. Uczy Zespoły Scrumowe samodzielności i odpowiedzialności. Po godzinach taternik i wspinacz, autor portalu Tuudi.net.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.