Globalna konkurencja, dynamicznie zmieniające się reguły rynkowej gry, w której coraz częściej warunki dyktowane są przez startupy, a także takie zjawiska, jak coraz krótszy cykl życia produktu, pogoń za nowością i konieczność reakcji tu i teraz na zmiany i oczekiwania klientów – z takimi wyzwaniami muszą się dziś mierzyć polscy przedsiębiorcy. Realia gospodarcze nie należą do najłatwiejszych, nic więc dziwnego, że coraz częściej rezygnują oni z agresywnej konkurencji i zaczynają rozglądać się za bezpieczniejszą strategią przetrwania.

Bezpieczną przystanią wydaje się być idea gospodarki sieciowej, w myśl której firmy koegzystują ze sobą na zasadach partnerstwa i wzajemnie wymienianych usług. Zamiast konkurowania, współpraca, gentelmeński układ, w którym każda strona rozwija się w swojej wyspecjalizowanej dziedzinie. I właśnie specjalizacja jest sposobem na uzyskanie unikalnej wartości, odróżniającej od innych, a także maksymalizację zysków i stabilizację niepewnego otoczenia. W gospodarce sieciowej, w której firmy stanowią sieć naczyń połączonych, ryzyko jest rozproszone. Ale taki model wymaga jednego z najbardziej deficytowych zasobów – zaufania.

Czy w Polsce, w kraju o tradycyjnie niskim poziomie zaufania społecznego, taka kooperacja zaprawionych w boju rywali biznesowych jest w ogóle możliwa?

Jak zbudować przewagę konkurencyjną?

Z punktu widzenia przetrwania na rynku najistotniejszym elementem firmy jest jej przewaga konkurencyjna, czyli coś, co wyróżnia ją spośród innych firm z tej samej branży. Tradycyjnie może to być po prostu cena, ale też prestiż, czyli uznanie konsumentów, jakim cieszy się marka, wysoka jakość produktów lub usług, doświadczenie sektorowe, wiedza. Wspólną cechą tych elementów jest ich unikatowość, są to wewnętrzne cechy konkretnej organizacji, które umożliwiają im oferowanie produktów i usług o określonej wartości dla klienta, pozostawiając konkurentów w tyle. Cechy, takie jak umiejętność oferowania niższej niż inni, ale wciąż zapewniającej rentowność ceny, lub budowania renomowanej marki, są bardzo trudne do skopiowania. I właśnie na tych cechach powinna być tworzona strategia organizacji. A co za tym idzie – największy wysiłek powinien być inwestowany właśnie w rozwój tych unikatowych cech. „Rozmienianie się na drobne” musi zawsze odbywać się kosztem inwestycji w kluczowe dla firmy działania.

Rozwiązaniem jest więc gospodarka sieciowa, czyli ekosystem wielu firm, które skupiają się na rozwoju swoich cech wyjątkowych, a w pozostałych obszarach współpracują ze sobą, w celu wspólnego wypracowywania korzyści. Jakie to są korzyści?

  • redukcja niepewności – wynikająca ze współdzielenia i rozproszenia ryzyka. Sieć zależności wymusza zachowania kooperacyjne, a nie konkurencyjne;
  • dostęp do deficytowych zasobów i umiejętności – szczególnie istotne w branżach opierających się na wiedzy; firmy nie muszą już konkurować ze sobą o specjalistów, kompetencje stają się usługą;
  • nowe możliwości rozwojowe i dostęp do wiedzy – dzięki dostępowi do wiedzy i doświadczenia partnera biznesowego, firma zyskuje szerszy ogląd swojej sytuacji i możliwość wykorzystania rozwiązań, których sama nie brałaby pod uwagę;
  • zwiększenie elastyczności – usługi w sieci realizowane są wtedy, kiedy są potrzebne, na żądanie, bez straty czasu, która w tradycyjnym modelu wynika z konieczności samodzielnego pozyskania odpowiednich zasobów.

Technologie informatyczne a specjalizacja firmy

IT to bardzo specyficzny zakres działalności. Z jednej strony każda firma, bez względu na branżę, zmuszona jest do korzystania z szeroko rozumianych technologii informatycznych. Z drugiej strony kompetencje w tym zakresie należą do stosunkowo trudno dostępnych. Powoduje to sytuację, w której firmy muszą inwestować w strategię cyfrowej transformacji swojego biznesu, ale inwestycje w rozwój własnego zespołu IT często nie idą w parze ze wspomnianym wcześniej koncentrowaniem się na tym, czym firma rzeczywiście się zajmuje, czyli jej specjalizacji. Czy firma zajmująca się na przykład produkcją mebli powinna zacząć tworzyć rozbudowane struktury IT, zatrudniać zespoły programistów i administratorów? Problemem w tym przypadku są zarówno koszty: infrastruktury, wysokich w tej branży wynagrodzeń i szkoleń, niezbędnych do bycia na bieżąco w dynamicznie zmieniającym się rynku, jak i konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy, jak takim zespołem zarządzać.

Nic więc dziwnego, że firmy najczęściej szukają partnera biznesowego, który będzie w stanie wziąć na siebie obsługę projektów informatycznych. Firmy oferujące usługi IT, a wiec takie, dla których technologie informatyczne są właśnie przedmiotem ich specjalizacji, zatrudniają specjalistów, posiadających niezbędne, nieraz bardzo niszowe kompetencje, a także posiadają wiedzę projektową, biznesową i branżową. Partnerstwo biznesowe może być w takim wypadku bardzo owocne – przykładowa firma z branży meblarskiej współpracuje z dostawcą usług IT i może dzięki temu skupiać się na najważniejszych z punktu widzenia swojej działalności aspektach, takich jak projektowanie produktu, produkcja, marketing lub sprzedaż. Przy okazji czerpie korzyści z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak optymalizacja procesu produkcyjnego, automatyzacja, analiza danych, czy dostosowanie produktu do potrzeb klienta (np. tak zwana masowa kastomizacja produktów). Partner IT zdobywa natomiast wiedzę projektową i technologiczną specyficzną dla branży swojego klienta, zyskując w ten sposób przewagę rynkową w swojej branży.

Usługi IT, z których warto skorzystać:

  • Talent leasing i Team leasing – leasing pracownika, który umożliwia pozyskanie specjalisty, zwłaszcza w przypadku, kiedy jest on trudno dostępny na rynku pracy lub całego zespołu specjalistów, dobranych w celu optymalnej realizacji konkretnego projektu IT.
  • IT consulting – ze względu na to, że technologie informatyczne tak głęboko przenikają wszystkie aspekty funkcjonowania firmy, coraz popularniejszą usługą jest doradztwo IT, dzięki któremu firmy mogą uzyskać informacje na temat możliwości technologicznych i biznesowych w interesujących ich obszarze lub branży.
  • IT Transformation – IT ma potencjał do wprowadzenia rewolucyjnych zmian w każdej firmie, bez względu na to czym firma się zajmuje. Zarówno w przypadku zakładów produkcyjnych, firm usługowych, handlowych, finansowych, czy placówek służby zdrowia itd. Transformacja technologiczna powinna być jednak przeprowadzana w sposób przemyślany, uporządkowany, z jasno wyznaczonymi celami. IT Trasformation to usługa typu end-to-end, w której partner technologiczny przeprowadza głęboką analizę procesów w firmie, przedstawia plan ich digitalizacji i optymalizacji, a następnie krok po kroku realizuje plan cyfrowej transformacji firmy.

Ryzyko a zaufanie

Niestety polscy przedsiębiorcy wciąż traktują usługi i rozwiązania IT z dużą nieufnością. Prawdopodobnie dlatego, że ich wartość nie jest łatwo i wprost „uchwytna”, gdyż najczęściej – w przeciwieństwie do samochodów, maszyn, wyposażenia – efekt inwestycji nie jest widoczny od razu a skutki ich zaniechania długo mogą być nieoczywiste. Na przykład wartość sprzedaży spada pomimo wysokiej jakości i działań promocyjnych. Dopiero po drobiazgowej analizie procesów okazuje się, że własny dział IT ma czas wyłącznie na utrzymanie infrastruktury, ale na rozwój e-sklepu lub portalu partnerskiego już nie, przez co klienci i dystrybutorzy odchodzą do konkurencji, zapewniającej wygodne narzędzia. Albo działania promocyjne zostały źle zaadresowane, ponieważ firma nie wdrożyła narzędzi analitycznych, które mogłyby pomóc w podjęciu optymalnych decyzji.

Dlatego właśnie warto otworzyć się na partnerów-specjalistów, wykorzystać ich pomysły, wiedzę i doświadczenie, a samemu  skoncentrować się na swojej podstawowej działalności. W dzisiejszym biznesie samowystarczalność zwiększa ryzyko popełnienia błędów i zahamowania rozwoju firmy. A jest to ryzyko zupełnie niepotrzebne.

Autorem wpisu jest:
Mateusz Fligier

W branży ICT działa od kilkunastu lat. Przed związaniem się z JCommerce współpracował z producentami, dystrybutorami i integratorami rozwiązań network & security. W JCommerce odpowiada za rozwój współpracy z klientami na rynku polskim. Interesuje się zagadnieniami Business Intelligence.

Dodaj komentarz

Komentarze:

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych,
• w celach rekrutacyjnych;
• w celach przyszłych rekrutacji.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.