W dynamicznie rozwijającym się obszarze Business Intelligence istotne jest szybkie reagowanie zarówno na potrzeby użytkowników na co dzień korzystających z aplikacji, jak i zespołu developerów. Firma Qlik, od lat dostarczająca narzędzia umożliwiające samodzielną analizę danych, co 10 tygodni prezentuje nową wersję aplikacji Qlik Sense. Jakie nowe funkcjonalności i usprawnienia dostarczyła wraz z wersją Qlik Sense February 2019?

Od czerwca 2017 roku co 10 tygodni ma miejsce prezentacja nowej wersji Qlik Sense.

Okres oczekiwania na aktualizację jest nieprzypadkowy, gdyż tyle właśnie czasu potrzeba, aby wprowadzić istotne z punktu widzenia user experience zmiany. W praktyce oznacza to 5 nowych wersji rocznie, które – przypomnijmy – oznaczane są obecnie nazwą miesiąca i rokiem, a nie jak do tej pory według wzorca numerycznego.

Poprzednie wersje Qlik Sense

Pokrótce przypomnę, jakie istotne funkcjonalności zyskaliśmy dzięki wersjom wcześniejszym, z których najwięcej zauważalnych dla użytkowników zmian przyniosła wersja June 2018:

 • Insight Advisor, nowa funkcjonalność bazująca na silniku asocjacyjnym, pomocna szczególnie nowym użytkownikom Qlik Sense, którzy mogą mieć trudność w wyborze odpowiednich danych do stworzenia wizualizacji.
 • Obiekt mapy umożliwiający nakładanie kilku warstw jednocześnie.
 • Możliwość wyświetlenia podglądu zawartości zmiennych w edytorze miar.
 • Możliwość publikowania aplikacji bezpośrednio z Qlik Sense Hub.

Kolejna wersja, September 2018, przyniosła możliwość ustawiania domyślnych selekcji podczas uruchamiania aplikacji, a ostatnia, November 2018 – funkcję stanów alternatywnych (Alternate State).

Nowości w wersji February 2019

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej zmianom po aktualizacji wersji do February 2019. Poza wykonaniem standardowych prac mających na celu wyeliminowanie błędów zgłaszanych przez użytkowników, wprowadzono wiele ulepszeń i dodano nowe funkcjonalności:

Zmiany w wizualizacjach

Użytkownicy Qlik Sense z pewnością zauważą usprawnienia w obszarze wizualizacji danych. Zobaczmy, co nowego zaoferuje nam każdy z siedmiu wykresów:

 • Funnel Chart – w wykresie wprowadzono możliwość pokazywania danej miary na określonych etapach.
 • Sankey Chart – w nowej wersji mamy możliwość wyświetlania miary jako przepływu z podziałem na różne kategorie. Możliwość doszczegółowienia sprzyja przejrzystości wykresu.
 • Radar Chart – w ulepszonej wersji wykresu otrzymujemy możliwość pokazywania miary rozłożonej na wykresie biegunowym z dwoma wymiarami kategorii – jednym dla osi, a drugim dla obszarów.
 • Heat Map – wykres został wzbogacony o kolorystykę lepiej obrazującą wyniki, np. skoki wartości. Poprzednia wersja nie dawała możliwości zaprezentowania tak rozbudowanej wizualizacji.
 • Obiekt KPI – dzięki rozbudowanej personalizacji za pomocą KPI w bardziej przystępny sposób będzie można prezentować poszczególne wartości – nowością jest prezentacja w formie wykresu.
 • Word Cloud Chart – wprowadzono wizualne wyróżnienie dla częstych wystąpień w wymiarze tekstowym, pozwalające na pierwszy rzut oka ocenić zwiększoną częstotliwość występowania – dzięki temu ten obszar ten jest bardziej przejrzysty.
 • Network Chart – wizualizuje od teraz wykres z wymiarami dla węzłów i rodziców oraz miarę dla połączonych z nimi wartości.

Pozostałe nowości

Share Button

Chcesz podzielić się linkiem do raportu, nad którym aktualnie pracujesz, lub bieżącymi selekcjami z menedżerem czy współpracownikami? Wersja February 2019 rozwiązuje problem każdorazowego kopiowania linku do raportu. Nowy obiekt dla rozszerzeń Bundle, Share Button, to mniej kliknięć i spore ułatwienie w dzieleniu się raportami.

Qlik Sense Mobile

Wraz z rozwojem w obszarze urządzeń mobilnych firma Qlik poszerza grono użytkowników aplikacji Qlik Sense Mobile, wcześniej dostępnej wyłącznie na urządzeniach mobilnych z systemem iOS. Wprowadzenie wersji Qlik Sense Mobile na urządzenia z systemem Android to największa zmiana w tym obszarze. Kolejna nowość to możliwość otwierania mashupów z poziomu aplikacji mobilnej.

Zmiany developerskie

 • Oprócz zmian widocznych gołym okiem dla użytkowników na co dzień korzystających z Qlik Sense warto odnotować też dwie nowości istotne z punktu widzenia developerów, mianowicie:
 • Wyrażenia typu Dollar-Sign – możliwość podglądu.

Single Page Application Flow – nowe przyciski służące do szybkiego przełączania się między warstwami skryptu, raportów i narracji niwelują konieczność otwierania nowych kart dla każdej z tych sekcji.

Pobierz aktualizację

Aby uzyskać dostęp do nowych funkcjonalności wersji February 2019, warto zaktualizować środowiska Qlik Sense. Jak to zrobić? Upewnij się, czy posiadasz najnowszą wersję, za pomocą Qlik Sense Desktop – jest on dostępny do pobrania zupełnie za darmo z oficjalnej strony Qlik.

Autorem wpisu jest:
Specjalista Business Intelligence

Entuzjasta rozwiązań QlikView i Qlik Sense, pełniący w firmie JCommerce rolę konsultanta w obszarze Business Intelligence. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prywatnie fan muzyki w każdej postaci.

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.