„Potrzeba matką wynalazków” – to przysłowie jest wciąż bardzo aktualne. Bo potrzeba analizy danych w przedsiębiorstwach, zwłaszcza pod kątem geograficznym, jest coraz większym wyzwaniem, ale też szybko przynosi wyraźne efekty. Odpowiedzią firmy Qlik na te potrzeby jest więc rozszerzenie Qlik GeoAnalytics. Oczywiście QlikView oraz Qlik Sense już w swoich podstawowych wersjach oferowały obiekty służące do analizy danych geograficznych, ale Qlik GeoAnalytics oferuje nieporównywalnie więcej możliwości.

Podstawową różnicą pomiędzy dotychczasowymi rozwiązaniami Qlik, a rozszerzeniem GeoAnalytics, jest możliwość nakładania wielu różnych warstw danych na mapę. Oprócz tego GeoAnalytics oferuje też możliwość wyszukiwania punktów geograficznych przez podanie danych w formie adresu, bez potrzeby wcześniejszego przygotowywania współrzędnych geograficznych.

Możliwość implementacji kilku warstw na jednym obiekcie mapy jest bardzo pomocne podczas analizy. Na obrazku poniżej widzimy różne kolory państw, w których firma działa, wraz z konkretnymi miastami. W tym przypadku natężenie koloru zależne jest od wartości sprzedaży.

blog jpro jcommerce 14-02-2018 Qlik GeoAnalytics 1

Oczywiście możliwe jest też dodanie małych wykresów, umieszczonych na mapie, gdzie dodatkowymi wymiarami będą punkty geograficzne. Na obrazku poniżej możemy zobaczyć przykład takiej analizy z wykresem kołowym, przedstawiającym sprzedaż poszczególnych kategorii produktów.

blog jpro jcommerce 14-02-2018 Qlik GeoAnalytics 2

Inną ciekawą funkcją oferowaną przez pakiet GeoAnalytics, pomagającą w analizie zależności pomiędzy poszczególnymi miejscami, jest opcja łączenia poszczególnych punktów geograficznych, kiedy występuje pomiędzy nimi zależność. Przykładem użycia tej funkcjonalności może być analiza w dziale spedycji magazynów, z których wysyłany jest towar. Wyciągnięcie odpowiednich wniosków z takiej analizy pomoże w optymalizacji tego procesu i ograniczeniu kosztów transportu. Kolor poszczególnych linii jest również edytowalny i pozwala na wprowadzenie kolejnego wymiaru analizy np. pod kątem czasu realizacji poszczególnych połączeń.

blog jpro jcommerce 14-02-2018 Qlik GeoAnalytics 3

Kolejną bardzo użyteczną funkcją jest możliwość wyznaczenia obszaru, do jakiego można się dostać w określonym czasie. Jest to bardzo użyteczna funkcja, przydatna zwłaszcza w przypadku planowania rozmieszczenia oddziałów firmy, punktu usługowego czy sklepu tak, żeby możliwa była obsługa jak największej powierzchni danego miasta czy innego obszaru, na jakim działa nasza firma. Jeśli dodatkowo nałożymy na te dane informacje o gęstości zaludnienia danego obszaru, uzyskamy informacje o ilości potencjalnych klientów. Poniżej przedstawiam przykład takiej analizy czasu dojazdu na terenie Warszawy, dla sklepu znajdującego się na Alejach Wilanowskich. Szary kolor wskazuje obszar, na którym czas dojazdu do sklepu zajmuje nie więcej niż 10 minut:

blog jpro jcommerce 14-02-2018 Qlik GeoAnalytics 4

Oczywiście w sytuacji, kiedy czas dojazdu zostanie zwiększony np. do wartości 20 minut, obszar powiększy się, co możemy zaobserwować na kolejnej wizualizacji:

blog jpro jcommerce 14-02-2018 Qlik GeoAnalytics 5

Kolejnym parametrem, który mógłby zostać tutaj dodany byłaby możliwość wyboru środka transportu, co jest również istotnym czynnikiem w tym przypadku.

Jeszcze inną ciekawą analizą, którą można wykonać przy użyciu tej funkcji GeoAnalytics jest sprawdzenie występowania zjawiska „kanibalizacji” się sklepów. Czas dojazdu określamy na 10 minut oraz wybieramy 2 sklepy działające na terenie Warszawy – jeden wykorzystany w poprzednim przykładzie z Alei Wilanowskich oraz drugi znajdujący się na Alejach Wyścigowych. Obszar zaznaczony ciemniejszym kolorem jest obszarem, z którego w czasie 10 minut potencjalny klient jest w stanie dostać się do obu analizowanych placówek. Planując rozmieszczenie oddziałów należy się oczywiście wystrzegać takich sytuacji, a Qlik GeoAnalytics pozwoli w bardzo prosty sposób wyznaczyć optymalną lokalizację nowego sklepu.

blog jpro jcommerce 14-02-2018 Qlik GeoAnalytics 6

Podsumowując, Qlik GeoAnalytics daje ogromne możliwości analizy danych. Funkcji jest naprawdę wiele, a sposoby ich wykorzystania ograniczone są tylko pomysłowością osób projektujących daną aplikację. Powyżej przestawiłem tylko kilka przykładów wykorzystania poszczególnych możliwości oferowanych przez to rozszerzenie.

Autorem wpisu jest:
Specjalista Business Intelligence

Entuzjasta rozwiązań QlikView i Qlik Sense, pełniący w firmie JCommerce rolę konsultanta w obszarze Business Intelligence. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prywatnie fan muzyki w każdej postaci.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.