Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga kompletnej wiedzy, najlepiej pochodzącej z wielu różnych źródeł. Pozwala to na kompleksowe i obiektywne spojrzenie na firmę, które byłoby niemożliwe, jeśli patrzylibyśmy tylko na wąski wycinek własnych danych biznesowych. Narzędzia Business Intelligence oferowane przez firmę Qlik dają nam możliwość połączenia się z ogromną liczbą źródeł danych, takich jak arkusze kalkulacyjne, pliki płaskie, pliki XML, ale także zewnętrzne strony internetowe czy bazy danych. Oprócz tego do wyboru mamy sporą liczbę specjalistycznych konektorów oraz API, oferowanych przez zewnętrznych dostawców.

Qlik udostępnia dedykowane konektory dla systemów takich jak SAP czy Salesforce, a także pakiet Qlik Web Connectors umożliwiający pobieranie danych między innymi z Dropboxa, Dysku Google, Kalendarza Google, Google AdSense, Google AdWords, Google Analytics, Slacka, portali Facebook, Twitter czy YouTube. Z pomocą Qlika można również korzystać ze znacznej liczby API udostępnianych przez innych dostawców, takich jak np. Cassandra, HP Vertica, Linkedin czy NBP. Wystarczy odrobina wyobraźni, żeby uświadomić sobie korzyści, jakie może przynieść zestawienie wszystkich tych danych w jednym miejscu.

Biznesowa analiza social media

Oczywiście ciężko byłoby w jednym artykule opisać integrację tych wszystkich źródeł i zaprezentować możliwości analizy utworzonych w ten sposób zbiorów danych, dlatego chciałbym skupić się na wybranym obszarze, a mianowicie na zebraniu w aplikacji Qlik informacji pochodzących z biznesowych profili w portalach społecznościowych. Ogromna popularność takich portali sprawia, że są one prawdziwą kopalnią wiedzy, zarówno o własnej organizacji, jak i o konkurencji, ale przede wszystkim o potrzebach klientów.

Do swojego przykładu użyłem profili znanych w Polsce marek odzieżowych, posiadających swoje profile w serwisie Facebook i Twitter. Zaznaczyć należy, że wszystkie te dane są w darmowe i w pełni dostępne dla wszystkich, którzy zarejestrowali się w tych serwisach.

Analiza danych – Facebook

Na początku do aplikacji dodajemy listę profili, które nas interesują, wykorzystując do tego narzędzia udostępniane przez Qlik, a także Facebook i Twitter. Jeśli robimy taką analizę na własny użytek, dodajemy profil własnej firmy, a także profile naszej konkurencji. Otrzymujemy w ten sposób informacje na temat udziału profilu własnej organizacji w całościowym zasięgu konkurujących ze sobą marek.

Zacznijmy od Facebooka. Dane, takie jak liczba fanów czy oznaczeń, mogą dać nam konkretną informację na temat tego, jaką popularnością na tle konkurencji cieszy się nasz profil.

jpro jcommerce Qlik-Connectors 16.05.18 1

Jeśli dodamy do tego również dane na temat liczby poszczególnych aktywności w kolejnych miesiącach, pozwoli nam to na ocenę skuteczności prowadzonych kampanii, oraz ocenę własnych działań marketingowych na tle tych, które prowadzi konkurencja.

A teraz przyjrzyjmy się szczegółowej analizie tego, co działo się na przykładowym profilu w przeciągu ostatnich kilku miesięcy.

jpro jcommerce Qlik-Connectors 16.05.18 2

Analiza przyrostów wszystkich aktywności w ujęciu dziennym, miesięcznym czy rocznym również dostarcza wielu istotnych informacji.

jpro jcommerce Qlik-Connectors 16.05.18 3

Bardziej szczegółowo można również przeprowadzić analizę polubień, oznaczeń czy postów i sprawdzić w jakich godzinach, które z profil są najbardziej aktywne oraz, jaki jest stopień interakcji użytkowników (w postaci komentarzy) na udostępniane posty. Możemy także sprawdzić, jaki rodzaj aktywności jest dominujący, czyli np.: który z profili udostępnia najwięcej zdjęć, który najwięcej filmów i czy taka lub inna strategia przynosi efekt w postaci zwiększenia popularności profilu, czy też nie. A wszystkie te dane otrzymujemy nie tylko kontekście własnego profilu, ale również profili naszych potencjalnych konkurentów.

jpro jcommerce Qlik-Connectors 16.05.18 4

Analiza danych – Twitter

Podobne informacje możemy zdobyć analizując te same dane w portalu Twitter. Analiza statystyk własnego profilu, zarówno w ujęciu czasowym, jak i całkowitym w postaci wskaźników KPI to dopiero początek.

jpro jcommerce Qlik-Connectors 16.05.18 5

Aplikację uzupełnia analiza przyrostów aktywności, zbudowana w sposób analogiczny do tej w aplikacji analizującej Facebooka, czyli statystyki osób obserwujących razem z rankingiem najbardziej popularnych profili oraz analizę polubień. Mamy tutaj również szczegółową analizę twittów pod względem aktywności w poszczególnych godzinach w ciągu dnia, czy w poszczególnych dniach tygodnia.

jpro jcommerce Qlik-Connectors 16.05.18 6

Na początku mówiłem jednak o zestawianiu danych ze sobą, tak więc w przygotowanej przeze mnie aplikacji nie mogło zabraknąć zestawienia zbierającego podstawowe statystyki zarówno z Facebooka, jak i z Twittera.

jpro jcommerce Qlik-Connectors 16.05.18 7

Szczegółowa statystyka z Facebooka i Twittera w jednym raporcie pozwala na analizę zależności między  kanałami, np.: które kampanie lub formaty reklamowe (film, zdjęcie, artykuł) są bardziej skuteczne na Facebooku, a które na Twitterze.

jpro jcommerce Qlik-Connectors 16.05.18 8

Ostatnią analizą, którą chciałbym przedstawić, jest raport aktywności profili w serwisie YouTube. Zawiera on statystyki na temat wstawianych filmów, ich wyświetleń oraz komentarzy.

jpro jcommerce Qlik-Connectors 16.05.18 9

Tak jak w przypadku Twittera i Facebooka można też analizować przyrosty tych aktywności w ujęciu dziennym, miesięcznym i rocznym oraz analizować kanał pod kątem najczęściej komentujących użytkowników czy najczęściej wyświetlanych filmów.

Przeczytaj również: Narzędzie Qlik Sense Cloud, czyli analityka biznesowa w chmurze

Business Intelligence w Twojej firmie

Podsumowując, jeśli chcemy analizować aktualną sytuację przedsiębiorstwa, potrzebujemy kompleksowych danych. Qlik, dzięki swoim narzędziom, daje nam taką możliwość. To, w jakim stopniu wykorzystamy te możliwości, zależy już tylko od kreatywności osób odpowiedzialnych za stworzenie analiz, ponieważ tutaj ograniczeniem jest właściwie tylko wyobraźnia (czego dowodem jest moja aplikacja do analizy listy gości weselnych). Zestawienie danych ze sprzedaży w poszczególnych miesiącach, z aktualnie prowadzonymi kampaniami w mediach społecznościowych czy analiza zainteresowania tymi kampaniami na tle kampanii konkurencji, to tylko kilka przykładowych zastosowań, które mogą znacznie usprawnić pracę i wpłynąć na wzrost efektywności naszych działań. W każdej firmie możliwości te mogą być oczywiście wykorzystywane w zupełnie inny sposób, a w razie wątpliwości warto skorzystać z usług konsultacyjnych eksperta Business Intelligence, który na podstawie analizy potrzeb w konkretnej firmie, będzie w stanie zaproponować optymalny zestaw pakietów analitycznych i źródeł danych – zarówno wewnątrzfirmowych, jak i zewnętrznych.

Autorem wpisu jest:
Szymon Serwin

Entuzjasta rozwiązań QlikView i Qlik Sense, pełniący w firmie JCommerce rolę konsultanta w obszarze Business Intelligence. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prywatnie fan muzyki w każdej postaci.

Dodaj komentarz

Komentarze:

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.